filozofia teorie co to znaczy
Co znaczy Filozofia i teorie pielęgniarstwa?. Co to jest Filozofia pielęgniarstwa'', dotyczy istoty.

Czy pomocne?

Filozofia i teorie pielęgniarstwa

Definicja z ang. Philosophy and theories of nursing, z niem. Philosophie und Theorien in der Krankenpflege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Jolanta Górajek-JóźwikCzelej, Lublin 2007, wyd. 1
Zagadnienia: filozofia teorie
ISBN:
Opis: Książka został podzielony na pięć części. Pierwsza, ''Filozofia pielęgniarstwa'', dotyczy istoty, treści, wyznaczników, w tym filozofii rodzimego pielęgniarstwa. W drugiej części zarysowany został majątek dyscyplin, do którego pielęgniarstwo sięgało (filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika). Następna część wprowadza w teoretyczne podstawy pielęgniarstwa, wyjaśnia ważne definicje (na przykład ''mechanizmy pojęć'', ''modele'', ''teorie pielęgniarstwa'') i przedstawia wkład polskich pielęgniarek w rozwój teorii pielęgniarstwa. W części czwartej zaprezentowano majątek światowego pielęgniarstwa w dziedzinie koncepcji pielęgniarstwa. Z kolei treści zebrane w części piątej pt. ''Praktyczno-teoretyczno-filozoficzny wymiar współczesnego pielęgniarstwa'' zamykają książka i stanowią swego rodzaju podsumowanie.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na F .