genetyka weterynaryjna co to znaczy
Co znaczy Genetyka weterynaryjna?. Co to jest genetyki. Omówiono w nim pomiędzy innymi: ryzyko.

Czy pomocne?

Genetyka weterynaryjna

Definicja z ang. Veterinary genetics, z niem. Veterinary Genetik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,312 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: genetyka weterynaryjna
ISBN: ISBN 83-200-2360-2
Opis: To jest kompendium najnowszej wiedzy z zakresu wielu gałęzi genetyki. Omówiono w nim pomiędzy innymi: ryzyko wystąpienia chorób uwarunkowanych genetycznie, diagnozowanie tych chorób, poradnictwo genetyczne, terapię genową. Dzieło tj. pierwszą na polskim rynku publikacją, w której kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące chorób genetycznych występujących u zwierząt. Podręcznik adresowana jest do studentów i lekarzy weterynarii.
Spis treści:
 • 1. Zmienność organizmów
 • 2. Budowa komórki eukariotycznej
 • 3. Cytogenetyka
 • 4. Molekularne podstawy dziedziczenia
 • 5. Mitoza i mejoza
 • 6. Gametogeneza
 • 7. Dziedziczenie mendlowskie
 • 8. Mutacje
 • 9. Aberracje chromosomowe
 • 10. Pojęcie i kryterium płci. Cechy płciowe
 • 11. Zaburzenia procesu formowania się płci
 • 12. Dziedziczenie genów sprzężonych
 • 13. Immunogenetyka
 • 14. Genetyczne podstawy nowotworzenia
 • 15. Diagnostyka molekularna w medycynie weterynaryjnej
 • 16. Poradnictwo genetyczne w medycynie weterynaryjnej
 • 17. Genetyczne podstawy reaktywności stresowej i jej związek z innymi cechami
 • 18. Zarys genetyki populacji
 • 19. Kojarzenie krewniacze. Depresja inbredowa
 • 20. Podobieństwo genetyczne. Rodowody
 • 21. Zjawisko heterozji
 • 22. Genetyczna determinacja cech jakościowych u zwierząt
 • 23. Zarys genetyki cech ilościowych
 • 24. Cechy ilościowe

Czym jest znaczenie w Słownik na G .