materiały nauczania co to znaczy
Co znaczy nauczania psychopatologii dla studentów?. Co to jest chorobami psychicznymi i.

Czy pomocne?

Materiały do nauczania psychopatologii dla studentów wydz. lekarskiego

Definicja z ang. Teaching materials for students of the Faculty of psychopathology. Medical, z niem. Unterrichtsmaterial für Studenten der Fakultät für Psychopathologie. Medical.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2003, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,30 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.08 kg
Zagadnienia: materiały nauczania
ISBN: ISBN 83-88732-57-9
Opis: Psychiatria jest dziedziną wiedzy medycznej zajmującą się chorobami psychicznymi i zaburzeniami czynności psychicznych człowieka. Czynności psychiczne są procesami zachodzącymi w ośrodkowym układzie nerwowym, mają one na celu regulację stosunków: jednostka - otoczenie. Ich sprawność działania zależy od biologicznego stanu ośrodkowego układu nerwowego i od czynników psychologicznych i społecznych oddziałujących na jednostkę. Studenci opanowują wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka i jego zaburzeniach i o neuro- i psychofizjologicznych mechanizmach regulujących zachowanie, Zapoznają się z psychopatologią ogólną, dzięki której dokonuje się opisu objawów chorobowych i z psychopatologią szczegółową: opisem chorób i zaburzeń psychicznych. Zdobywają też wiedzę na temat podstaw leczenia biologicznego, psychoterapeutycznego i rehabilitacji i regulacji prawnych chroniących zdrowie psychiczne, a również wiedzę z zakresu psychiatrii sądowej. Podstawowa wiedza o mechanizmach regulujących zachowanie człowieka, zagrożeniach w ich rozwoju i skutkach zaburzeń jest niezbędna lekarzowi ogólnemu - dzięki niej kształtuje on właściwe postępowanie wobec pacjenta i stosuje zasady higieny psychicznej. Ze względu na rozpowszechnienie chorób i zaburzeń psychicznych (dotykają one ok. 20% populacji) i ich znaczenie społeczne, doktor ogólny powinien posiadać umiejętność wstępnego rozpoznania zagrożenia i właściwego zarządzania chorego, szczególnie w stanach nagłych. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w wielu chorobach somatycznych wymaga również podstawowych umiejętności leczenia od lekarzy innych specjalności niż psychiatryczna. Doktor ogólny powinien co więcej znać zasady profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego i umieć współpracować ze specjalistyczną opieką psychiatryczną i z psychologami klinicznymi.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .