medycyna ratunkowa nagłe co to znaczy
Co znaczy Nagłe zagrożenia pochodzenia?. Co to jest podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego.

Czy pomocne?

Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego.

Definicja z ang. Emergency Medicine. The sudden threat of internal origin., z niem. Notfallmedizin. Der plötzliche Bedrohung der inneren Ursprungs..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,447 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 1.52 kg
Zagadnienia: medycyna ratunkowa nagłe
ISBN: ISBN 83-89009-09-9
Opis: Książka zorientowany na praktykę medyczną. Przedstawia podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego postępowania w sytuacjach nagłych stanów nieurazowych. Podręcznik zawiera schematy kompleksowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego i omówienie ich patofizjologii, co powinno ułatwić zrozumienie stwierdzanych objawów przedmiotowych i uzasadnić wybór określonego postępowania leczniczego.
Spis treści:
 • Część I:: WPROWADZENIE
 • 1.Wstęp
 • 2. Rozpoznawanie stanów nagłych
 • Część II:: USYSTEMATYZOWANE PODEJŚCIE
 • 3. Postępowanie w stanach nagłych
 • 4. Ocena stanu dróg oddechowych
 • 5.Ocena czynności układu oddechowego
 • 6. Ocena czynności układu krążenia
 • 7. Ocena stanu neurologicznego
 • Część III:: SYMPTOMATOLOGIA STANÓW NAGŁYCH
 • 8. Chory z dusznością
 • 9. Chory we wstrząsie
 • 10. Chory z bólami w klatce piersiowej
 • 11. Chory z zaburzeniami świadomości
 • 12. Chory po zasłabnięciu
 • 13. Chory po przedawkowaniu leków
 • 14. Pacjent z bólem głowy
 • 15. Pacjent z bólami brzucha
 • 16. Pacjent z nogami gorącymi i czerwonymi albo zimnymi i bladymi
 • 17. Chory, u którego stwierdza się ucieplenie i obrzęk stawów
 • 18. Pacjent z wysypką
 • Część IV:: NIEWYDOLNOŚĆ NARZĄDOWA
 • 19. Niewydolność narządowa
 • Część V:: SYTUACJE SZCZEGÓLNE
 • 20. Pacjent w wieku podeszłym
 • 21. Transportowanie pacjentów w stanie ciężkim
 • Część VI:: BADANIA DODATKOWE W STANACH NAGŁYCH
 • 22. Równowaga kwasowo-zasadowa i badanie gazometryczna krwi
 • 23. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca
 • 24. Interpretacja zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej
 • 25. Badania hematologiczne
 • 26. Badania biochemiczne
 • Część VII:: ZABIEGI W STANACH NAGŁYCH
 • 27. Procedury praktyczne:: drogi oddechowe i oddychanie
 • 28. Wykonywanie zabiegów:: krążenie
 • 29. Techniki zabiegów ogólnolekarskich
 • Część VIII:: Bonus
 • Leki często wykorzystywane w stanach zagrożenia życia
 • Odpowiedzi na pytania

Czym jest znaczenie w Słownik na M .