mikrobiologia ogólna co to znaczy
Co znaczy Mikrobiologia ogólna?. Co to jest zawierającym niezbędne podstawowe informacje z zakresu.

Czy pomocne?

Mikrobiologia ogólna

Definicja z ang. general Microbiology, z niem. allgemeine Mikrobiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,736 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.82 kg
Zagadnienia: mikrobiologia ogólna
ISBN: ISBN 83-01-13999-4
Opis: Mikrobiologia ogólna jest zwięzłym podręcznikiem zawierającym niezbędne podstawowe informacje z zakresu mikrobiologii ogólnej. Podręcznik daje przede wszystkim ogólny przegląd aktualnej wiedzy, dostarcza dokładnych informacji, lecz równocześnie wzbudza zainteresowanie ta, dziedziną nauki Prócz biologii, może również zainteresować czytelnika pokrewnymi dziedzinami nauki, przede wszystkim biochemią ogólną. Dlatego podano w niej podstawowe reakcje chemiczne zachodzące w procesach przemiany materii, dokładniej zaś opisano zasadnicze reakcje przemian charakterystycznych dla mikroorganizmów. Obszerniej przedstawiono także fizjologię bakterii. Właściwością tego podręcznika jest uwypuklenie powiązania mikrobiologii z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych. Istotną rolę w zrozumieniu wielu skomplikowanych mechanizmów i szlaków metabolicznych pełnią liczne rysunki, wykresy, schematy. Ujęcie i sposób przedstawienia tematu skutkuje, iż to jest książka przydatny nie tylko dla mikrobiologów, ale także dla studentów botaniki, zoologii, farmacji, rolnictwa, medycyny, fizyki i chemii. W obecnym wydaniu dokonano pewnych zmian, mających na celu uwzględnienie współczesnych poglądów na systematykę, wyróżniających trzy tak zwany domeny organizmów żywych - Bacteria, Arcbaea i Eukarya. Tak więc w całym tekście wykorzystywana wcześniej nazwa archebakterie została zastąpiona określeniem archeony. Gdyż zmiany w klasyfikacji organizmów nie objęły niższych taksonów systematycznych, nazwy wielu archeonów nadal kojarzą się z bakteriami, na przykład Methanobacterium wolfei, co czasem może być mylące.
Spis treści:
 • 1. Miejsce mikroorganizmów w przyrodzie
 • 2. Komórka i jej budowa
 • 3. Grupa organizmów prokariotycznych
 • 4. Wirusy: występowanie i budowa
 • 5. Grzyby
 • 6. Wzrost mikroorganizmów
 • 7. Podstawowe systemy metabolizmu i przemian energetycznych
 • 8. Ważniejsze mechanizmy fermentacyjne
 • 9. Transport elektronów w warunkach beztlenowych
 • 10. Utlenianie częściowe i biotechnologia z wykorzystaniem drobnoustrojów
 • 11. Nieorganiczne donory wodoru: tlenowe bakterie chemolitotroficzne
 • 12. Bakterie fototroficzne i fotosynteza
 • 13. Wiązanie azotu cząstkowego
 • 14. Rozkład substancji naturalnych
 • 15. Stałość, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej
 • 16. Regulacja metabolizmu
 • 17. Mikroorganizmy i środowisko
 • Bibliografia
 • Słowniczek
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na M .