flirt medycyną co to znaczy
Co znaczy Mój flirt z medycyną?. Co to jest zawodowego zajmował się (i zajmuje nadal) zagadnieniami.

Czy pomocne?

Mój flirt z medycyną

Definicja z ang. My flirtation with medicine, z niem. Mein Flirt mit Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,164 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: flirt medycyną
ISBN: ISBN 83-88778-94-3
Opis: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Magdzik w ciągu całego życia zawodowego zajmował się (i zajmuje nadal) zagadnieniami zdrowia publicznego, a zwłaszcza zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych. W latach 1950-1955 studiował na Oddziale Sanitarno-Higienicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał 30 stycznia 1956 roku. W 1955 roku zatrudniony został w Zakładzie Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny. W okresie 1958-1960 roku w ramach czynnej służby wojskowej pełnił funkcję Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu. Od zakończenia służby wojskowej do chwili przejścia na emeryturę pełnił sporo różnych funkcji: kierownika Zakładu Epidemiologii, wicedyrektora i dyrektora Państwowego Zakładu Higieny; kierownika Centralnej Kolumny Sanitarno-Przeciwepidemicznej; wicedyrektora Departamentu Sanitarno-Epidemiologicznego, dyrektora Departamentu Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, lekarza epidemiologa w Dzielnicowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Warszawa Praga Południe. Był również konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia, zatrudnionym w Europejskim Biurze Regionalnym w Kopenhadze i w Biurze Regionalnym na Południowo-Wschodnią Azję w New Delhi. Okresowo pracował w Portugalii, Indiach, Mongolii, Tajlandii, Chinach, Korei Północnej, biorąc udział w rozwiązywaniu różnych problemów epidemiologicznych chorób zakaźnych, takich jak eradykacja ospy prawdziwej, pokonywanie wirusowych zapaleń wątroby czy organizacja szczepień ochronnych. Stopień naukowy doktora nauk medycznych został mu nadany w 1965 roku, doktora habilitowanego w 1971 roku, tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w 1982 roku, a profesora zwyczajnego w 1988 roku. Był promotorem 8 prac doktorskich, kluczowym redaktorem albo współredaktorem 11 opracowań książkowych i autorem albo współautorem 235 artykułów opublikowanych w prasie fachowej. Odznaczony został 14 odznaczeniami krajowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym w 1998 roku i Orderem Rozdwojonej Igły (Order of the Bifurcated Needle) Światowej Ogranizacji Zdrowia.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .