podręcznik studentów co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla studentów i praktyków?. Co to jest stanowiącym podstawę społecznego i.

Czy pomocne?

Podręcznik dla studentów i praktyków

Definicja z ang. Textbook for students and practitioners, z niem. Lehrbuch für Studenten und Praktiker.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: PTOZ, Warszawa 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,300 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: podręcznik studentów
ISBN: ISBN 83-913689-9-8
Opis: Zdrowie jest niezbywalnym prawem człowieka i bogactwem stanowiącym podstawę społecznego i gospodarczego rozwoju (Health is Wealth). Promocja zdrowia coraz powszechniej uznawana jest za jedno z najważniejszych narzędzi współczesnego zdrowia publicznego. Nauka zdrowotna i promocja zdrowia przez własne działanie wywierają znaczący wpływ na czynniki determinujące zdrowie przyczyniając się w ten sposób do umacniania praw człowieka i tworzenia kapitału społecznego niezbędnego dla poprawy jakości życia w ogóle a również do wyrównywania szans i zmniejszania nierówności w zdrowiu zwłaszcza. Wiedza i umiejętności w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mają fundamentalne znaczenie dla osób, które chcą uczestniczyć w ogólnym procesie rozwoju zdrowia publicznego, i chcą wpływać na poprawę zdrowia pojedynczych osób, grup i społeczności lokalnych. Uzupełnianie tej wiedzy poprzez personel medyczny a w szczególności lekarzy i średni personel medyczny lecznictwa podstawowego z jednej strony, i osoby spoza medycyny zajmujące się albo chcące poświęcić się promocji zdrowia i prewencji chorób z drugiej, jest koniecznością. Ustawiczne zdobywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wynika z tempa rozwoju nauki i faktu, iż kształcenie personelu medycznego oparte jest na naukach biomedycznych zaś promocja zdrowia i nauka wymaga wiedzy z dziedziny nauk społecznych i behawioralnych z uwzględnieniem potrzeb medycyny profilaktycznej i prewencji chorób. Niniejszy książka stanowi kompendium wiedzy z obu tych obszarów nauki i oparty jest na najnowszych osiągnięciach naukowych i doświadczeniach praktycznych. Prof. Leo Baric, UK, autor tej i wielu innych książek i publikacji jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Europie i na świecie. Wydanie II jest rezultatem wielu apeli i próśb ze strony wykładowców akademii medycznych, szkół zdrowia publicznego, organizatorów kursów i szkoleń dotyczących umiejętności opracowywania i kierowania programami i projektami promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Jego zadaniem jest wypełnienie istniejącej na polskim rynku wydawniczym luki w tym zakresie. Przekazując książka do rąk wykładowców wierzę, iż będzie użyteczny w codziennej pracy. Halina Osińska
Spis treści:
  • Część I. PODSTAWY TEORETYCZNE 1. Streszczenie 2. Oświata zdrowotna czas poprzedzający konferencję w Ałma Acie 3. Promocja zdrowia czas po konferencji w Ałma Acie 4. Rozwój edukacji zdrowotnej w stanach zjednoczonych 5. Rozwój oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Polsce 6. Środowiska jako organizacje
  • Część II. DEFINIOWANIE PROBLEMÓW I WYBÓR ROZWIĄZAŃ 1. Streszczenie 2. Definiowanie problemów 3. Wybór rozwiązania 4. Planowanie interwencji 5. Planowanie interwencji w dziedzinie promocji zdrowia 6. Planowanie interwencji w dziedzinie oświaty zdrowotnej
  • Część III. PODEJŚCIA INTERWENCYJNE 1. Streszczenie 2. Podejście indywidualne 3. Podejście grupowe 4. Podejście środowiskowe 5. Podejście skierowane na całą populację (media)
  • Część IV. EWALUACJA, JAKOŚĆ, AUDYT 1. Ewaluacja 2. Ewaluacja w środowiskach promujących zdrowie 3. Kierowanie jakością 4. Audyt

Czym jest znaczenie w Słownik na P .