podręcznik onkologii co to znaczy
Co znaczy Podręcznik onkologii klinicznej?. Co to jest miarodajnym i nieodzownym źródłem informacji.

Czy pomocne?

Podręcznik onkologii klinicznej

Definicja z ang. Handbook of clinical oncology, z niem. Handbook of Clinical Oncology.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,780 str., Wymiary: 160 x 235 mm
Zagadnienia: podręcznik onkologii
ISBN: ISBN 83-908654-3-2
Opis: VII wydanie "Podręcznika onkologii klinicznej" jest miarodajnym i nieodzownym źródłem informacji dla wszystkich onkologów, lekarzy ogólnie praktykujących, studentów medycyny i pielęgniarek na całym świecie. Słynna publikacja przygotowana pod auspicjami Międzynarodowej Unii Przeciwrakowej (UICC) dostarcza najświeższe i najważniejsze wiadomości o wykrywaniu, identyfikacji, rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów złośliwych. Przedstawia w sposób jasny i szczegółowy w najwyższym stopniu właściwe procedury diagnostyczne i terapeutyczne z naciskiem na bilans zysków i strat. W dodatku dla każdego z umiejscowień nowotworów przygotowano dwa rodzaje informacji: jest to omówiono techniki diagnostyczne i procedury specjalne i bardziej zaawansowane.
Spis treści:
 • 1. Historia naturalna i biologia nowotworów
 • 2. Karcynogeneza
 • 3. Molekularne podstawy nowotworów
 • 4. Genetyczne podłoże nowotworów
 • 5. Immunologia nowotworów
 • 6. Epidemiologia nowotworów
 • 7. Chemioprewencja nowotworów
 • 8. Badanie przesiewowe (skrining) i wczesne wykrywanie
 • 9. Rozpoznawanie nowotworów
 • 10. Rola określania stopnia zaawansowania nowotworu w praktyce medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (Evidence Based Medicine)
 • 11. Zasady chirurgii onkologicznej
 • 12. Zasady radioterapii
 • 13. Podstawy leczenia systemowego
 • 14. Transplantacja szpiku kostnego
 • 15. Biostatystyka i kontrolowane badania kliniczne
 • 16. Rak skóry i czerniak skóry
 • 17. Nowotwory głowy i szyi
 • 18. Nowotwory gruczołów dokrewnych
 • 19. Rak płuca
 • 20. Rak wątroby
 • 21. Rak przełyku
 • 22. Rak żołądka
 • 23. Rak trzustki
 • 24. Rak okrężnicy i odbytnicy
 • 25. Rak piersi
 • 26. Rak i zmiany przednowotworowe szyjki macicy
 • 27. Pozostałe nowotwory ginekologiczne
 • 28. Rak stercza
 • 29. Nowotwory układu moczowo-płciowego (poza sterczem)
 • 30. Guzy ośrodkowego mechanizmu nerwowego
 • 31. Nowotwory tkanek miękkich
 • 32. Chłoniaki
 • 33. Białaczki
 • 34. Nowotwory wieku dziecięcego
 • 35. Nowotwory występujące w przebiegu zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • 36. Choroba nowotworowa u pacjentów w wieku podeszłym
 • 37. Stany naglące w onkologii
 • 38. Leczenie bólu
 • 39. Odżywianie
 • 40. Rehabilitacja chorych na nowotwór złośliwy
 • 41. Jakość życia w onkologii

Czym jest znaczenie w Słownik na P .