podręcznik terapii co to znaczy
Co znaczy psychoanalitycznej t. 1-3?. Co to jest traktować zarazem jako rdzeń działalności.

Czy pomocne?

Podręcznik terapii psychoanalitycznej t. 1-3

Definicja z ang. Manual therapy psychoanalytic p. 1-3, z niem. Manuelle Therapie psychoanalytischer Seite 1-3.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1996, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,1118 str., Wymiary: 155 x 230 mm , Waga: 1.77 kg
Zagadnienia: podręcznik terapii
ISBN: ISBN 83-85512-97-7
Opis: Chcielibyśmy apelować o to aby praktykę psychoanalityczną traktować zarazem jako rdzeń działalności terapeutycznej, jak i jako niezbędny element psychoanalitycznego procesu badawczego Praktyka psychoanalityczna to sfera, w której następuje mechanizm leczenia, i z której czerpie się wiedzę cenną z punktu widzenia heurystycznego. Podstawową i decydującą rolę w weryfikacji tej wiedzy - zarówno podstawowej jak i stosowanej - powinny odgrywać niezaangażowane bezpośrednio osoby trzecie. Badania psychoanalityczne, których dotyczy twierdzenie o nierozerwalnej więzi, mają charakter ograniczony: wyniki tych badań służyć mogą jedynie odkrywaniu i formułowaniu wstępnych hipotez, a nie ich testowaniu. W codziennej, rutynowej działalności terapeutycznej analityk musi zadawać sobie pytanie, czy wykorzystywana metoda terapeutyczna sprzyja jednocześnie formułowaniu nowych hipotez, poszerzaniu wiedzy psychoanalitycznej i procesowi leczenia Ze względów metodologicznych pojedynczy analityk nie jest w stanie ogarnąć tej triady. Któż gdyż -jak to czynił Freud -śmiałby twierdzić, iż nie tylko doszedł do czegoś nowego, lecz również - przestrzegając ściśle zasad analizy - wstąpił w najgłębsze czeluście i jednocześnie udowodnił, iż znalazł sposób rozwiązania dalszych konfiguracji. Ponadto - zgodnie z credo naukowym Freuda - przyrost dającej się uogólnić, zobiektywizowanej wiedzy o powiązaniach psychicznych może - wręcz musi - doprowadzić do przyspieszenia procesu leczenia, pod warunkiem iż wiedza ta zostanie w odpowiedni sposób przekazana w czasie terapii. Naturalną konsekwencją postępu naukowego jest zatem w psychoanalizie leczenie krótkotrwała. By móc zagłębić się w w najwyższym stopniu ukryte warstwy umysłu i przeprowadzić analizę, która w krótkim czasie przyniesie korzystne rezultaty, trzeba mieć odpowiednie przygotowanie praktyczne i teoretyczne. Tylko wtedy można wykazać, iż leczenie stosująca interpretację pomaga także pacjentowi dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. Samowiedza ta nie musi jednak wnosić niczego nowego do podstawowej i stosowanej teorii psychoanalitycznej. Jej wartość polega przede wszystkim na tym, iż - razem z innymi czynnikami - wpływa pozytywnie na mechanizm leczenia
Spis treści:
  • TOM I 1. Psychoanaliza: stan obecny 2. Przeniesienie i relacja 3. Przeciwprzeniesienie 4. Opór 5. Interpretacja marzeń sennych 6. Wywiad wstępny i ukryta obecność osób trzecich 7. Reguły 8. Środki, metody i cele 9. Mechanizm psychoanalityczny 10. Związek teorii z praktyki
  • TOM II 1. Historie przypadków i raporty terapii 2. Przeniesienie i relacja 3. Przeciwprzeniesienie 4. Opór 5. Interpretacja marzeń sennych 6. Od wywiadu wstępnego do terapii 7. Zasady 8. Środki, metody i cele 9. Mechanizm psychoanalityczny: leczenie i wyniki 10. Zagadnienia specjalne
  • TOM III - Wprowadzenie - Opis kliniczny - Pierwsze sesje w świetle krytycznego komentarza - Przebieg terapii psychoanalitycznej - Ognisko i przeniesienie w przebiegu terapii psychoanalitycznej - Zmiany, cele terapii i cele życiowe - Literatura cytowana

Czym jest znaczenie w Słownik na P .