podstawy chemii repetytorium co to znaczy
Co znaczy 1-2 - repetytorium dla kandydatów na?. Co to jest podręcznika 'Podstawy chemii.

Czy pomocne?

Podstawy chemii cz. 1-2 - repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne i kierunki przyrodnicze

Definicja z ang. Chemistry part. 1-2 - repertory for candidates for medical academies and the directions of natural, z niem. Chemie teil. 02.01 - Repertoire für Kandidaten für medizinische Akademien und die Richtungen der natürlichen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,494 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: podstawy chemii repetytorium
ISBN: ISBN 83-87340-37-5
Opis: Przedstawiamy Państwu pierwsze, dwutomowe wydanie podręcznika 'Podstawy chemii - repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne i kierunki przyrodnicze' autorstwa dr. Andrzeja Persony i Jarosława Dymary. To jest robota zbiorowa, której współautorami są doświadczeni dydaktycy tego przedmiotu. Podręcznik powstała z myślą o uczniach ubiegających o przyjęcie na te kierunki studiów wyższych, gdzie obowiązuje testowy egzamin wstępny z chemii. Mimo faktu, iż w ostatnich latach ukazało się na rynku księgarskim kilka opracowań zawierających rozwiązania testów i zestawienia podstawowych wzorów z poszczególnych działów chemii, wciąż odczuwalny był brak pełniejszego podręcznika, zawierającego informacje z chemii obejmującego zakres szkoły średniej ze szczególnym uwzględnieniem i rozszerzeniem tych zagadnień, które na egzaminie wstępnym sprawiają kandydatom najwięcej trudności. Celem autorów było uzupełnienie tej dotkliwej luki. Repetytorium zostało pomyślane jako opracowanie związane z inną książką: 'Chemia - wybór testów z egzaminów wstępnych na akademię medyczną i kierunki przyrodnicze' wydanej także poprzez nasze wydawnictwo. W ten sposób komplet dwu książek - 'Chemia - repetytorium...' i 'Chemia - wybór testów...' zapewni uczniom niezbędną pomoc dydaktyczną w solidnym przygotowaniu się do testowego egzaminu wstępnego na akademię medyczna albo kierunki przyrodnicze innych uczelni. W skład oferty Oficyny Wydawniczej 'Medyk' wchodzi (poza wspomnianym już repetytorium z biologii) także podobny książka z zakresu fizyki: 'Podstawy fizyki - repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne i kierunki przyrodnicze' pod redakcją dr. Andrzeja Persony. Czwarte wydanie tego podręcznika ukazało się w roku 2003. Ponadto oferujemy kandydatom na studia medyczne i kierunki przyrodnicze pełną ofertę przykładowych pytań testowych z trzech elementów egzaminacyjnych - biologii, chemii i fizyki. Zapewnia ją seria pod redakcją dr. Andrzeja Persony 'Wybór testów ...' dwa tomy chemii, dwa tomy biologii i jeden tom fizyki. Czytelnik znajdzie w nich pełny zbiór pytań testowych używanych na egzaminach wstępnych od 1973 roku aż do sesji ubiegłorocznej. To jest bez wątpienia najpełniejsza, dostępna w księgarniach prezentacja pytań testowych z zakresu tych trzech elementów. Każdy tom kończy się zestawieniem prawidłowych odpowiedzi. Podręczniki tej serii adresowane są nie tylko do kandydatów na studia medyczne, dla których stanowią cenną pomoc w zapoznaniu się z wymogami dotyczącymi nie tylko zakresu materiału, lecz i samej formy egzaminu. Z racji na tendencję wielu szkół wyższych (rozszerzającą się także na kierunki biologiczne) do zastępowania klasycznej formy egzaminu testami - materiał zawarty w takich podręcznikach będzie bardzo pomocny nie tylko dla kandydatów na medycynę. Każdy, kto solidnie przestudiuje oferowane poprzez nas podręczniki, może mieć pewność, iż odniesie efekt na egzaminie wstępnym. A wiec powodzenia i do miłego spotkania już w gronie studentów!
Spis treści:
 • TOM I.
 • 1. Podstawowe prawa i definicje chemiczne
 • 2. Roztwory
 • 3. Budowa atomu
 • 4. Budowa atomu a układ okresowy
 • 5. Wiązania chemiczne, struktura cząsteczki
 • 6. Efekty energetyczne reakcji chemicznych
 • 7. Kinetyka i statyka reakcji
 • 8. Równowagi w roztworach elektrolitów
 • 9. Reakcje utleniania i redukcji
 • 10. Ogniwa, korozja
 • 11. Elektroliza
 • Tabele pomocnicze
 • Literatura
 • TOM II
 • 1. Charakterystyka wybranych pierwiastków chemicznych
 • 2. Przedmioty systematyki związków nieorganicznych. Nazewnictwo związków nieorganicznych
 • 3. Badanie jakościowa związków nieorganicznych
 • 4. Twardość wody
 • 5. Produkcja wybranych substancji nieorganicznych
 • 6. Węglowodory
 • 7. Alkohole i fenole
 • 8. Aldehydy i ketony
 • 9. Kwasy karboksylowe
 • 10. Estry, tłuszcze, woski
 • 11. Węglowodany
 • 12. Związki nitrowe
 • 13. Aminy
 • 14. Amidy kwasowe
 • 15. Aminokwasy
 • 16. Peptydy, białka
 • 17. Związki heterocykliczne, kwasy nukleinowe
 • 18. Związki wielkocząsteczkowe - polimery
 • 19. Systemy reakcji w chemii organicznej
 • 20. Izomeria związków organicznych
 • 21. Nazewnictwo związków organicznych
 • 22. Badanie jakościowa związków organicznych
 • 23. Toksyczne i lecznicze działanie związków organicznych na organizm człowieka
 • 24. Środowisko naturalne, jego zagrożenie i ochrona
 • 25. Chemiczne bonusy do żywności
 • Tabele pomocnicze
 • Literatura
 • Index

Czym jest znaczenie w Słownik na P .