pojęcie lęku co to znaczy
Co znaczy Pojęcie lęku?. Co to jest Kopenhadze, w uniwersyteckim Wydawnictwie C. A. Reitzela. Kilka.

Czy pomocne?

Pojęcie lęku

Definicja z ang. Concept of Dread, z niem. Begriff der Angst.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: De Agostini, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,201 str., Wymiary: 120 x 200 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: pojęcie lęku
ISBN: ISBN 83-7316-025-6
Opis: Definicja lęku ukazało się 17 czerwca 1844 roku w Kopenhadze, w uniwersyteckim Wydawnictwie C. A. Reitzela. Kilka dni wcześniej podręcznik wyszła z Drukarni Bianco Luno. Był to udany rok dla Magistra S0rena Kierkegaarda. W tymże roku prócz Definicje lęku wydrukowano mu jeszcze Okruchy filozoficzne, Przedmowę, Dwie mowy budujące, Trzy mowy budujące i Cztery mowy budujące. Trzy pierwsze prace podpisał pseudonimami, zaś pod trzema ostatnimi, tak zwany mowami budującymi, położył swoje nazwisko. Definicja lęku to jedno z najważniejszych, aczkolwiek zarazem najtrudniejszych, dzieł Kierkegaarda. Intelektualne środowisko Kopenhagi żywo interesowało się młodym, dosyć ekscentrycznym filozofem. Po każdej publikacji ukazywały się recenzje w lokalnej prasie. Definicja lęku przeszło bez echa. Rzecz znamienna, nikt nie poświęcił mu choćby jednej, skromnej recenzji. Dziś możemy powiedzieć, iż było ono zbyt nowatorskie jak na owe czasy. Ale właśnie w nim Kierkegaard objawił całą własną oryginalność, rozmiar i przenikliwość myśli. Ta niewielka objętościowo książeczka (raptem 149 stron w ostatnim, krytycznym, wydaniu duńskim1 zawiera mnóstwo nowych spostrzeżeń, pomysłów, idei, raczej z zakresu psychologii głębi, lecz jest także świadectwem znacznej erudycji autora, odwołującego się zarówno do starożytnych (Platon, Arystoteles) jak i do wiodącej wówczas w Europie myśli niemieckiej (Leibniz, Kant, Lessing, Fichte, Schelling, Hegel, Hamann, Baader, Górres i in.). Wymienionych autorów bardziej traktuje jako adwersarzy niż swych filozoficznych poprzedników, aczkolwiek nieusprawiedliwioną przesadą byłoby sądzić, iż nie czerpie pomysłów, idei, pojęć, od Schellinga, Hegla, czy Hamanna, to jednak z całą świadomością wkracza w prawie nieznane obszary z pogranicza psychologii, filozofii i teologii. Owszem, u początku tej nowej drogi jest Sokrates, którego darzy szacunkiem jako swego wielkiego poprzednika. Dla Kierkegaarda sokratejski sposób bycia i filozofowania jest punktem
Spis treści:
  • 1. Lęk jako założenie dla grzechu pierworodnego i jako wyjaśnienie grzechu pierworodnego, sięgające wstecz ku jego początkom
  • 2. Lęk jako postęp w grzechu pierworodnym
  • 3. Lęk jako następstwo grzechu, które jest wywołane nieobecnością świadomości grzechu
  • 4. Lęk grzechu, a więc lęk jako następstwo grzechu u jednostki
  • 5. Lęk który zbawia za pośrednictwem wiary

Czym jest znaczenie w Słownik na P .