pomóż dziecku dysleksją co to znaczy
Co znaczy Pomóż dziecku z ... DYSLEKSJĄ?. Co to jest którymi stykają się uczniowie na co dzień w.

Czy pomocne?

Pomóż dziecku z ... DYSLEKSJĄ

Definicja z ang. Help your child with dyslexia ..., z niem. Helfen Sie Ihrem Kind mit Legasthenie ....

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Liber, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,186 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: pomóż dziecku dysleksją
ISBN: ISBN 83-60215-19-7
Opis: Podręcznik ta skupia się na praktycznych trudnościach, z którymi stykają się uczniowie na co dzień w swojej klasie. Dostarcza nauczycielom i rodzicom strategii do wspierania dzieci dyslektycznych i umożliwia uczniom lepszy dostęp do programu nauczania. Autorzy uwzględniają pkt. widzenia ucznia - jeden z działów poświęcony jest ośmielaniu dzieci, aby były pozytywnie nastawione, rozwijały strategie dawania sobie porady i stały się samodzielnymi uczniami. Określa się rodzaj niezbędnego wsparcia dla dziecka i kładzie nacisk na zachęcanie do samodzielności.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Pojęcia i wyzwania 2. Rozpoznawanie słabych i mocnych stron 3. Ustalenia dotyczące klasy i strategie wspomagające 4. Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnej do pomocy uczniom dysleksyjnym 5. Zdolności organizowania i planowania 6. Dysleksja i matematyka 7. Wsparcie emocjonalne 8. Rola rodziców Dysleksja i ja

Czym jest znaczenie w Słownik na P .