postawa ciała wady korekcja co to znaczy
Co znaczy Postawa ciała, jej wady i korekcja?. Co to jest powiązane z tym zainteresowanie.

Czy pomocne?

Postawa ciała, jej wady i korekcja

Definicja z ang. Posture, her flaws and correction, z niem. Haltung, ihre Fehler und Korrektur.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Fosze, Rzeszów 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,160 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: postawa ciała wady korekcja
ISBN: ISBN 83-88845-29-2
Opis: Wciąż wzrastający procent dzieci z wadami postawy i powiązane z tym zainteresowanie nauczycieli i rodziców problematyką gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (poprawczo-wyrównawczej) legły u podstaw opracowania tych materiałów metodycznych. Powstało ono z myślą o ułatwieniu nauczycielom wychowania fizycznego, słuchaczom kursów gimnastyki wyrównawczej i rodzicom zdobycia praktycznych umiejętności prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Rola wychowania fizycznego i zdrowotnego w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała
 • Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy u dzieci i młodzieży
 • Podstawowe informacje dotyczące postawy ciała
 • Anatomiczno-fizjologiczne systemy w kształtowaniu postawy ciała
 • Rola i znaczenie kręgosłupa w kształtowaniu postawy
 • Powody powstawania wad postawy ciała i ich konsekwencje
 • Wskazówki dotyczące prawidłowych zachowań mających wpływ na postawo, ciała
 • Sprawdzian prawidłowej sylwetki
 • Sposoby i formy zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • Organizacja zajęć korekcyjnych
 • Przykładowe ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej wykorzystywane w poszczególnych grupach wad postawy
 • Przykładowe ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej wykorzystywane przy wadach statycznych kończyn dolnych
 • Wybrane uwagi metodyczne do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Toki lekcyjne i przykładowe konspekty wykorzystywane w czasie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych grupach dyspanseryjnych
 • Ogólne zasady budowy lekcji gimnastyki korekcyjnej i przykładowe lekcje wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej i nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .