przewodnik dydaktyczny co to znaczy
Co znaczy dydaktyczny z zakresu pielęgniarstw?. Co to jest w zorganizowanym procesie nauczania i.

Czy pomocne?

Przewodnik dydaktyczny z zakresu pielęgniarstw klinicznych

Definicja z ang. Guide to teaching in the field of clinical nursing, z niem. Leitfaden für die Lehre auf dem Gebiet der klinischen Pflege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Neurocentrum, Lublin 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,321 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: przewodnik dydaktyczny
ISBN: ISBN 83-907644-6-6
Opis: Celem kluczowym tego przewodnika jest aktywizacja studentów w zorganizowanym procesie nauczania i studiowania. Złożona jest on z 9 części odpowiadających tematycznie przedmiotom, których nauczaniem zajmują się pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego. To są następujące elementy: • pielęgniarstwo internistyczne; • pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej; • pielęgniarstwo chirurgiczne, • pielęgniarstwo pediatryczne, • pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, • pielęgniarstwo neurologiczno-neurochirurgiczne, • pielęgniarstwo psychiatryczne, • pielęgniarstwo onkologiczne, • pielęgniarstwo rehabilitacyjne. Każda z tych części zawiera: plan zajęć, uwzględniający podział na studia stacjonarne i zaoczne; cele i zadania procesu nauczania i studiowania danego przedmiotu; oczekiwany zakres informacje i zdolności studenta po zrealizowaniu programu nauczania; lista tematów wykładów i ćwiczeń przeznaczonych do realizacji w czasie zajęć dydaktycznych, a w razie studentów studiów zaocznych również do samokształcenia; konspekty poszczególnych wykładów i ćwiczeń z uwzględnieniem pytań sprawdzających i odsyłaczy do piśmiennictwa; metody kontroli i oceny wyników nauczania i studiowania; lista piśmiennictwa. Przewodnik razem z proponowanym piśmiennictwem stanowi zespół środków do nauczania i studiowania pielęgniarstw klinicznych. Pomaga w przygotowywaniu się do zajęć dydaktycznych, usprawnia organizację pracy własnej studenta, a poprzez to korzystnie wpływa na opanowanie, przyswojenie i poszerzenie informacje i zdolności zawodowych.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .