psychiatria sądowa co to znaczy
Co znaczy opiniowanie w postępowaniu cywilnym?. Co to jest sprawach cywilnych. Omawia między innymi.

Czy pomocne?

Psychiatria sądowa - opiniowanie w postępowaniu cywilnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników.

Definicja z ang. Forensic psychiatry - issuing opinions in civil proceedings. Manual for doctors and lawyers., z niem. Forensische Psychiatrie - Abgabe von Stellungnahmen im Zivilverfahren. Handbuch für Ärzte und Rechtsanwälte..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Tumult, Toruń 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,222 str., Wymiary: 170 x 230 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: psychiatria sądowa
ISBN: ISBN 83-919597-3-2
Opis: Pierwszy w piśmiennictwie polskim książka postępowania w sprawach cywilnych. Omawia między innymi problemy hospitalizacji bez zgody chorego, ważności oświadczenia woli, ważności testamentu, ubezwłasnowolnienia, roszczeń, spraw rodzinnych i opiekuńczych. Anachronizm przepisów prawa cywilnego prowokuje autora do ich krytycznej oceny. Uwzględnia także zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1 VII 2005 r. dotyczące między innymi powołania rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego i zawiera jej znowelizowany tekst.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Objaśnienia terminów prawniczych
 • Skróty
 • Biegli
 • Badanie
 • Opinia sądowo-psychiatryczna
 • Hospitalizacja bez zgody pacjenta
 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • Ważność oświadczenia woli
 • Ważność testamentu
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Sprawy małżeńskie
 • Sprawy opiekuńcze
 • Orzekanie o niezdolności do pracy
 • Roszczenia
 • Leczenie odwykowe
 • Problemy etyczne w postępowaniu cywilnym
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 • Piśmiennictwo
 • Indeks rzeczowy
 • Indeks artykułów

Czym jest znaczenie w Słownik na P .