psychoterapia poznawcza co to znaczy
Co znaczy poznawcza w teorii i praktyce?. Co to jest efektywnością podejścia poznawczo.

Czy pomocne?

Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce

Definicja z ang. Cognitive Psychotherapy in theory and practice, z niem. Kognitive Psychotherapie in Theorie und Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,605 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 1.18 kg
Zagadnienia: psychoterapia poznawcza
ISBN: ISBN 83-60083-77-0
Opis: Podręcznik stanowi krytyczny przegląd badań nad efektywnością podejścia poznawczo-behawioralnego w teorii i praktyce klinicznej. Autorzy poszczególnych rozdziałów analizują poznawczy schemat psychopatologii, na którym opiera się to podejście, formułują kliniczne i konceptualne problemy, jakie są z nim powiązane, i proponują rozwiązania. W książce omówiono szeroki zakres zaburzeń, w tym: depresję, zaburzenia lękowe, zespół paniki, schizofrenię, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia zachowania i uzależnienia. ''Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest współcześnie uważana za jedną z głównych szkół terapeutycznych. Jest efektywna w leczeniu zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń zachowania, osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania się i wielu innych jednostek psychiatrycznych. Redaktorzy podręcznika są psychologami, profesorami dwóch renomowanych amerykańskich uczelni. Ich jasny i przystępny język czyni książkę wielce przydatnym podręcznikiem dla szerokiego grona odbiorców. Należy podkreślić, iż zawiera on w najwyższym stopniu aktualne wiadomości dotyczące terapii poznawczej.'' Z recenzji prof. Adama Bilikiewicza ''Niniejsza robota świetnie spełnia funkcję podstawowego podręcznika akademickiego dotyczącego terapii poznawczej. Rzetelnie przedstawia krytyczne omówienie aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania tej terapii w leczeniu głównych zaburzeń psychicznych. (...) Podręcznik adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów i lekarzy. Może być wykorzystana w czasie zajęć psychopatologii, psychologii poznawczej i psychoterapii.'' Z recenzji prof. Andrzeja Kokoszki
Spis treści:
  • 1. Leczenie poznawcza poprzez całe życie: ramy pojęciowe 2. Teoria i leczenie poznawcza depresji 3. Teoria i leczenie poznawcza zaburzeń afektywnych dwubiegunowych 4. Regulacja emocji w zaburzeniu lękowym uogólnionym 5. Teoria i leczenie poznawcza obsesji i kompulsji 6. Poznawczy schemat napadów paniki 7. leczenie poznawczo-behawioralna zaburzeń obsesyjnych 8. Osobowość narcystyczna 9. leczenie poznawcza i definicja Ja 10. Wspieranie zmiany poznawczej w zaburzeniu stresowym pourazowym 11. leczenie poznawcza i leczenie fobii społecznej 12. Poznawczy schemat bulimii 13. leczenie poznawcza i schizofrenia 14. Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu od alkoholu 15. Rozumienie, zapobieganie i leczenie depresji u dzieci i młodzieży. Podejście poznawcze 16. Poznawczo-behawioralne interwencje w terapii zaburzeń lękowych okresu dzieciństwa 17. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi 18. Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania 19. Mechanizmy zmiany w terapii poznawczej 20. leczenie poznawcza w XXI wieku

Czym jest znaczenie w Słownik na P .