starość osobowość co to znaczy
Co znaczy Starość i osobowość?. Co to jest psychologicznej specyfiki ludzi starzejących się i.

Czy pomocne?

Starość i osobowość

Definicja z ang. Old age and personality, z niem. Alter und Persönlichkeit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,153 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: starość osobowość
ISBN: ISBN 83-7096-441-9
Opis: ''Jesteśmy obecnie na wstępnym etapie poznawania psychologicznej specyfiki ludzi starzejących się i silnie odczuwamy brak ogólnej wiedzy o ich osobowości. A sprawa jest pilna. Sporo przecież wskazuje na to, iż już niedługo ludzie starzy będą stanowić znaczącą część populacji świata. Skoro tak, to musi powstać uzasadniona naukowo koncepcja ich samodzielnego życia, ponownego podejmowania przez nich aktywnych ról społecznych i godnego uczestniczenia w utrzymaniu siebie, a nie dogorywania w przeznaczonych dla nich poczekalniach''. Z Wprowadzenia prof. dra hab. Kazimierza Obuchowskiego, pod kierunkiem którego prowadzone były przedstawiane w książce badania.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • PYTANIE O JAKOŚĆ ŻYCIA W KONTEKŚCIE ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ STAROŚCI 1. Wprowadzenie w problematykę starości 2. Definicja jakości życia w świetle wybranych podejść teoretycznych 3. Poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości 4. Determinanty poczucia jakości życia osób starych 5. Badania własne związku poczucia jakości życia z aktywnością i miejscem zamieszkania osób starych 6. Podsumowanie
  • PSYCHOLOGICZNA Przypadek CZŁOWIEKA STARSZEGO I JEJ DETERMINANTY 1. Wstęp 2. Osobowość człowieka starszego - ciągłość czy nieciągłość 3. Poczucie koherencji w koncepcji A. Antonovsky'ego 4. Sedno życia w świetle koncepcji różnych autorów 5. Empiryczna weryfikacja roli poczucia koherencji i poczucia sensu życia dla sposobu przeżywania okresu starości
  • TRENING UMYSŁU JAKO FORMA UTRZYMANIA AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNE LUDZI STARYCH 1. Wprowadzenie 2. Fizjologiczne podłoże zmian sprawności poznawczych u ludzi starych 3. Funkcjonowanie sprawności intelektualnych ludzi starych 4. Czynniki wpływające na zmiany w funkcjonowaniu poznawczym osób starzejących się 5 Rezerwy aktywności umysłowej 6. Możliwości usprawniania umysłu 7. Trening umysłu ludzi starych w badaniach własnych 8. Uogólnienia wyników badań 9. Zakończenie
  • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na S .