terapia psychoanalityczna co to znaczy
Co znaczy psychoanalityczna dzieci i młodzieży?. Co to jest wynikają z doświadczeń, które zebrałam.

Czy pomocne?

Terapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży: przeniesienie

Definicja z ang. Psychoanalytic therapy of children and adolescents: transfer, z niem. Die psychoanalytische Therapie von Kindern und Jugendlichen: Transfer.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,124 str., Wymiary: 150 x 215 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: terapia psychoanalityczna
ISBN: ISBN 83-88242-35-0
Opis: Moje zainteresowania problematyką przeniesienia u dzieci wynikają z doświadczeń, które zebrałam w pracy klinicznej prowadząc terapię psychoanalityczną dzieci i młodzieży. Robota z pacjentem uwzględniająca analizę systemów przeniesieniowych jest tym elementem, który odróżnia psychoterapię psychoanalityczną od innych form psychoterapii. O ile zjawisko przeniesienia w psychoanalizie czy w terapii psychoanalitycznej osób dorosłych posiada bardzo bogatą literaturę, o tyle nie jest mi znane jakiekolwiek zbiorcze opracowanie dotyczące przeniesienia u dzieci i u młodzieży. W doniesieniach na temat przeniesienia w terapii dzieci występują kontrowersje dotyczące istoty tego zjawiska. Moja robota jest próbą analizy teoretycznej fenomenu przeniesienia w terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Przedstawiam w niej, jak także oceniam krytycznie, zróżnicowane poglądy autorów na omawiany temat. Odwołuję się równocześnie do materiału empirycznego, pochodzącego z prowadzonych przeze mnie sesji terapeutycznych z pacjentami dziecięcymi i młodzieżowymi. Badanie psychologiczna materiału klinicznego stanowi podstawę formułowanych tez i proponowanego przeze mnie własnego stanowiska wobec omawianych zagadnień.
Spis treści:
 • WSTĘP
 • Wprowadzenie w problematykę przeniesienia
 • Zjawisko przeniesienia
 • Przeniesienie w procesie terapeutycznym
 • Problematyka przeniesienia w terapii dzieci
 • Podstawowe pytania pracy
 • Diagnoza psychologiczna przeniesienia w terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży
 • Badanie materiału klinicznego
 • Przeniesienie w terapii psychoanalitycznej dzieci
 • Przeniesienie w psychoterapii młodzieży
 • Przeniesienie rodziców pacjenta dziecięcego
 • Przeniesienie a relacja z obiektem rzeczywistym
 • Przedmioty twórcze w relacji analitycznej
 • Wnioski i podsumowanie
 • BIBLIOGRAFIA

Czym jest znaczenie w Słownik na T .