ultrasonograficzny atlas co to znaczy
Co znaczy Ultrasonograficzny atlas sutka?. Co to jest poświęconej diagnostyce ultrasonograficznej w.

Czy pomocne?

Ultrasonograficzny atlas sutka

Definicja z ang. Breast ultrasound atlas, z niem. Brust-Ultraschall Atlas.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Gdańsk 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,191 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 1.24 kg
Zagadnienia: ultrasonograficzny atlas
ISBN: ISBN 83-922237-2-1
Opis: Minęło 10 lat od wydania pierwszej w Polsce monografii poświęconej diagnostyce ultrasonograficznej w chorobach sutka (W. Jakubowski, Sonomammografia - Ultrasonograficzna Diagnostyka Sutka, MAKmed, Gdańsk 1996) i pierwszego Atlasu Sonomammograficznego (W. Jakubowski, MAK-med, Gdańsk 1997). W ciągu tych lat diagnostyczna pozycja sonomammografii uległa ugruntowaniu i jest ona dzisiaj obok mammografli podstawową sposobem w diagnostyce chorób sutka. Sporo technicznych i technologicznych innowacji jak: elektroniczne, szerokopasmowe, matrycowe głowice wysokoczęstotliwościowe, programy poprawiające jakość obrazu usg (druga harmoniczna, obrazowanie wielu punktów widzenia, ultrasonografia trójwymiarowa, powiększenie czułości kolorowego doplera i doplera mocy, ultrasonograficzne środki kontrastujące), przyczyniły się do polepszenia jakości i czytelności obrazów usg sutka i do powiększenia czułości i swoistości tej diagnostyki. Większość obrazów usg nieprawidłowych zmian morfologicznych w sutku to obrazy ściśle definiowalne, charakterystyczne i typowe i powtarzalne, pozwalające na różnicową diagnostykę określonych chorób ogniskowych i rozlanych, zarówno sutka jak i tkanek otaczających sutek i węzłów chłonnych spływu chłonki z sutka. Prezentacji tych właśnie obrazów usg jest poświęcony Ultrasonograficzny Atlas Sutka. Atlas ten powstał na wyraźne życzenie i oczekiwanie szerokiego grona lekarzy zajmujących się profesjonalnie diagnostyką obrazową sutka i tych, którzy są w trakcie nauki sonomammografii. Autor wyraża marzenie, by ten atlas był pomocą zarówno w nauce sonomammografii, jak i w codziennych rozterkach diagnostycznych w badaniu usg sutków. Nie ulega wątpliwości, iż rzetelna, profesjonalna diagnostyka usg pozwala na wczesne wykrycie chorób sutka, w tym raka, który jest dzisiaj uważany za populacyjne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet zachodniego świata. Materiał ikonograficzny do tego atlasu był gromadzony przez przeszło 10 lat, a zamieszczone w atlasie obrazy usg nieprawidłowych zmian morfologicznych w sutkach w większości zostały zweryfikowane długoletnią obserwacją, operacyjnie i technikami mikroskopowymi. Ogromnym wyróżnieniem dla autora atlasu była zgoda Pani Elżbiety Hałasa - artystki-malarki ze Zwierzyńca na reprodukcję Jej pięknych obrazów kwiatów i ich kompozycji. Malarstwo Pani Elżbiety Hałasa urzekło piszącego te słowa dziewięć lat temu, w czasie pierwszego pobytu na Roztoczu, kiedy rozpoczynało się zorganizowane nauczanie usg w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografu. Od tego czasu fascynacja obrazami Pani Elżbiety Hałasa pozostała autorowi na stałe. Każdemu pobytowi autora na kursie usg w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografu, towarzyszą wizyty w pracowni Pani Elżbiety, połączone z podziwianiem Jej talentu malarskiego i stopniowym kolekcjonowaniem tych uroczych obrazów. Malarstwo Pani Elżbiety ma tyle piękna, harmonii, ładu, spokoju i optymizmu. Dobrze jest obcować z nim na co dzień, ponieważ dobrze i warto jest patrzeć na rzeczy piękne i nimi się otaczać. Reprodukcja tych kolorowych obrazów różnych kwiatów miała jeszcze inny cel. Atlas prezentuje obrazy smutne, głównie czarno-białe, pokazujące różne choroby sutków, w tym raka. Ich smutek jest łagodzony i tonowany radosną kolorystyką reprodukowanych obrazów, ich pięknem i optymizmem. Autor jest przekonany, iż piękno, radość i optymizm tych obrazów będzie pomocne w lepszym studiowaniu atlasu. Jeżeli przyjąć, iż medycyna jest sztuką, ponieważ malarstwo z pewnością tak, to niech sztuka wzmacnia sztukę treściami jednych i drugich obrazów. Prof. Wiesław Jakubowski
Spis treści:
  • 1. Wstęp 2. Metoda badania usg sutków 3. Ultrasonograficzna anatomia sutków 4. Zmiany w skórze i tkance podskórnej sutków 5. Proste i powikłane torbiele sutków 6. Dysplazja włóknisto-torbielowata sutków 7. Łagodne zmiany ogniskowe w sutkach 8. Nowotwory złośliwe sutków i przerzuty nowotworowe do sutków 9. Duktografia sonomammograficzna 10. Zwapnienia w sutkach 11. Małe zmiany ogniskowe w sutkach 12. Zmiany zapalne i ropnie sutków 13. Pourazowe zmiany w sutkach 14. Morfologiczne zmiany powiązane z przebudową tkanek sutków 15. Protezy sutków 16. Ultrasonografia męskiego sutka 17. Węzły chłonne spływu chłonki z sutków 18. Nowe techniki w badaniach ultrasonograficznych sutków 19. Rekomendowane piśmiennictwo 20. Nota biograficzna malarki Pani Elżbiety Hałasa

Czym jest znaczenie w Słownik na U .