umysł niezmienny poznawcze co to znaczy
Co znaczy Poznawcze mechanizmy sztywności?. Co to jest i zaadaptowałam na potrzeby badań sporo.

Czy pomocne?

Umysł niezmienny ... Poznawcze mechanizmy sztywności

Definicja z ang. Mind unchanging ... Cognitive mechanisms stiffness, z niem. Dagegen unveränderlich ... Kognitive Mechanismen Steifheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,264 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: umysł niezmienny poznawcze
ISBN: ISBN 83-233-2015-2
Opis: W trakcie prac nad wieloma opisami sztywności wypracowałam i zaadaptowałam na potrzeby badań sporo metod służących ich pomiarowi. Wprawdzie nie prowadziłam prac nad ich właściwą adaptacją (wyjątek stanowi Skala Potrzeby Domknięcia), to parametry psychometryczne i trafność zewnętrzna tych narzędzi zezwalają na stosowanie ich w badaniach eksperymentalnych. Dlatego też narzędzia te zamieściłam w Appendixie. Przygotowałam również indeks pojęć związanych ze sztywnością. Mam nadzieję, iż ułatwi orientację w problematyce sztywności. Myślę, iż wbrew temu, co przekornie sugerował Cattell, definicja sztywności nadal jest użyteczne, choć jego doprecyzowanie wymaga jeszcze dużo pracy. Mam nadzieję, iż zebrany w tej książce materiał pozwoli nie tylko na uporządkowanie tego, co o sztywności już wiadomo, ale wyznaczy nowe kierunki badań nad sztywnością. Małgorzata Kossowska Podręcznik jest interesującym i wartościowym studium na temat istoty, rodzajów i systemów sztywności. Sztywność jest jednym z kluczowych zjawisk psychologicznych. Ujawnia się w zachowaniu, procesach i postawach, dotyczy więc licznych i nie zawsze ściśle z sobą powiązanych dziedzin psychologii. Autorka recenzowanej pracy postanowiła zmierzyć się ze zjawiskiem sztywności we wszelkich jego przejawach. Postanowiła co więcej wykryć motywacyjno-poznawcze systemy sztywności. Robota imponuje swoim zakresem, a ambicje i odwaga autorki zasługują na najwyższe uznanie. Takie postawienie problemu wymagało gdyż bardzo dużej erudycji i dobrej orientacji w kilku dziedzinach psychologii, takich jak psychologia społeczna, osobowości, motywacji, a przede wszystkim poznawcza. Wymagało też znajomości metodologii badań prowadzonych w wymienionych dziedzinach, a opanowanie rozmaitych, niekiedy bardzo wyrafinowanych paradygmatów badawczych wymaga znacznie większych nakładów niż opanowanie samej tylko warstwy pojęciowo-teoretycznej. Jednym wyrazem, recenzowana podręcznik jest w swoim zamierzeniu czymś wyjątkowym. Uprzedzając konkluzję, trzeba tu stwierdzić, iż i wykonanie tak ambitnego planu zasługuje na bardzo wysoką ocenę. z recenzji prof. dr hab. Edwarda Nęcki
Spis treści:
  • 1. Metody ujmowania sztywności
  • 2. Sztywność z perspektywy społecznej
  • 3. Domknięcie poznawcze - próba integracji różnych podejść do sztywności
  • 4. Potrzeba domknięcia - współczesna konceptualizacja sztywności
  • 5. Systemy i źródła sztywności - potrzeby domknięcia
  • 6. Przykłady zastosowania konstruktu potrzeby domknięcia do wyjaśniania złożonych zjawisk psychologicznych
  • 7. Kolekcja narzędzi do pomiaru sztywności
  • 8. Zestawienie pojęć dotyczących sztywności

Czym jest znaczenie w Słownik na U .