uzupełnianie braków co to znaczy
Co znaczy uzębienia protezami ruchowymi?. Co to jest zamieszczają skrótowo opisy różnych (nieraz.

Czy pomocne?

Uzupełnianie braków uzębienia protezami ruchowymi

Definicja z ang. Supplementing missing teeth dentures mobility, z niem. Ergänzung fehlender Zähne Mobilität Zahnersatz.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,181 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: uzupełnianie braków
ISBN: ISBN 83-88063-90-1
Opis: Współczesne podręczniki (powołując się na różnych autorów) zamieszczają skrótowo opisy różnych (nieraz całkiem odmiennych) metod protezowania. Prowadzi to często do dwuznacznego rozumienia zasad wykonawstwa albo (wskutek niejasności) wręcz do ignorowania żadnych zasad, czego przejawem to jest, iż nagminnie spotykamy u pacjentów protezy niewydolne, a nawet jatrogenne. Książka niniejszy zawiera opracowane (zmodyfikowane poprzez autora) i ujednolicone ogólne wzorce protezowania, z których dobiera się dla danego pacjenta wariant najodpowiedniejszy pod względem estetyki i funkcji czynnościowej. Wzorce te (jest ich pięć) są przejrzyste i łatwe do wykorzystania praktycznego. Jednakowo znane lekarzowi i technikowi ułatwią im współpracę i osiągnięcie dobrych rezultatów rehabilitacyjnych u pacjenta. Podane w niniejszym podręczniku parametry dla zgryzadeł typu przeciętnego i opisane metody protezowania były wnikliwie sprawdzane na przestrzeni kilku dziesięcioleci i dawały w zupełności pozytywne wyniki kliniczne i laboratoryjne. Z racji na zawarte w niniejszym opracowaniu innowacje i modyfikacje autor poleca to vademecum lekarzom protetykom, technikom dentystycznym, a również do zastosowania w szkolnictwie.
Spis treści:
 • 1. Morfologia części składowych narządu żucia
 • 2. Ruchy żuchwy
 • 3. Stosunki zwarciowe uzębienia naturalnego
 • 4. Zmiany atroficzne podłoża protetycznego
 • 5. Symulacja biodynamiki narządu żucia w zgryzadłach
 • 6. Strefy protezowania
 • 7. Estetyka protezowania
 • 8. Uwagi dotyczące wykonywania wycisków i modeli bezzębnych szczęk
 • 9. Uwagi dotyczące wykonywania wycisków i modeli bezzębnej żuchwy
 • 10. Wykonywanie wzorników zwarciowych
 • 11. Ustalanie centralnego zwarcia u pacjenta
 • 12. Osadzanie modeli w zgryzadle
 • 13. Sposoby formowania zrównoważonej okluzji w protezach
 • 14. Zasady usytuowania górnych siekaczy przyśrodkowych w protezach całkowitych
 • 15. Zasady formowania łuków zębowych protez
 • 16. Wybalansowanie okluzji - zapoczątkowane od zrównoważenia poprzecznego pierwszych trzonowców
 • 17. Wybalansowanie okluzji - zapoczątkowane prowadzeniem siecznym
 • 18. Przykłady - wzorce wybalansowania okluzji w protezach
 • 19. Kontrola gotowych protez w jamie ustnej
 • 20. Możliwości i utrudnienia efektywnego protezowania
 • 21. Stosunki zwarciowe protez po latach ich użytkowania
 • 22. Następstwa zbyt wczesnego albo natychmiastowego protezowania
 • 23. Podręczne wyposażenie laboratoryjne przy gabinecie protetyka
 • 24. Konstrukcje protez całkowitych i ich wykorzystanie

Czym jest znaczenie w Słownik na U .