Piętno genomowe (rodzicielskie)

Czy pomocne?

Jak leczyć Piętno genomowe (rodzicielskie)

Definicja z ang. The stigma of genomic (parental), z niem. Das Stigma der genomischen (Eltern-).

Definicja: to stan, kiedy dochodzi do różnej ekspresji materialu genetycznego (DNA) w zależności od tego, czy został on odziedziczony po matce, czy po matce. Piętnowanie genomowe jest swoiste dla tkanek i etapów rozwoju.  Zjawisko powiązane z takimi chorobami genetycznymi jak zespół Angelmana albo zespół Pradera-Willego.

Definicja Piętno genomowe (rodzicielskie) w Słownik na P .