edwardsa zespół co to znaczy
Definicja Zespół Edwardsa. Jak leczyć Stanowi zespół chorobowy wywołany dodatkowym chromosomem pary.

Czy pomocne?

Jak leczyć Zespół Edwardsa

Definicja z ang. Edwards syndrome, z niem. Edwards-Syndrom.

Definicja: określany jest także jako trisomia 18 albo trisomia E. Stanowi zespół chorobowy wywołany dodatkowym chromosomem pary 18, objawiającym się różnymi nieprawidłowościami rozwojowymi i niedorozwojem umysłowym.

Definicja Zespół Edwardsa w Słownik na Z .