determinizm co to znaczy
Czym jest DETERMINIZM. Medycyna zachodzące w przyrodzie mają charakter przyczynowo?skutkowy i są.

Czy pomocne?

Co to jest DETERMINIZM

Definicja z ang. DETERMINISM, z niem. Determinismus.

Co oznacza: - pogląd filozoficzny, w myśl którego wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie mają charakter przyczynowo?skutkowy i są ściśle podporządkowane nieuchronnym prawidłowościom. W skrajnym ujęciu d. zaprzecza obiektywnemu istnieniu zjawisk przypadkowych. Pogląd ten okazał się nieprzydatny dla wyjaśniania przebiegu zjawisk na poziomie kwantowym i cząsteczkowym, których "prawidłowości" mają charakter statystyczny.

Czym jest DETERMINIZM znaczenie na Słownik na D .