GANOIDY

Czy pomocne?

Co to jest GANOIDY

Definicja z ang. GANOIDY, z niem. GANOIDY.

Co oznacza: - prymitywne ryby kostnopromieniste, o ciele pokrytym → łuskami ganoidalnymi. Dzieli się je na 3 grupy: g. chrzęstne (kostołuskie, jesiotr), ramieniopłetwe i → g. kostne.

Co znaczy GANOIDY na Słownik na G .