GENOWA TERAPIA

Czy pomocne?

Co to jest GENOWA TERAPIA

Definicja z ang. gENE THERAPY, z niem. Gentherapie.

Co oznacza: - postulowana metoda leczenia chorób uwarunkowanych dziedzicznie, wykorzystująca osiągnięcia inżynierii genetycznej. Mogłaby polegać między innymi na wprowadzaniu poprawnych genów do komórek osoby zagrożonej albo chorej.

Co znaczy GENOWA TERAPIA na Słownik na G .