GEOGRAFIA ROŚLIN

Czy pomocne?

Co to jest GEOGRAFIA ROŚLIN

Definicja z ang. GEOGRAPHY OF PLANTS, z niem. Geographie der Pflanzen.

Co oznacza: (geobotanika, fitogeografia) - nauka o rozmieszczeniu grup systematycznych (gatunków, rodzajów, rodzin) współczesnym i w dawnych epokach geologicznych (dzięki danych z zakresu → paleobotaniki). Zajmuje się również badaniem rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w zależności od geograficznego zróżnicowania środowiska. Zobacz fitosocjologia.

Co znaczy GEOGRAFIA ROŚLIN na Słownik na G .