komórkowe jˇdro co to znaczy
Czym jest JˇDRO KOMÓRKOWE. Medycyna formie chromosomów, oddzielony od cytoplazmy porowatą błoną.

Czy pomocne?

Co to jest JˇDRO KOMÓRKOWE

Definicja z ang. kernel PHONES, z niem. Kernel PHONES.

Co oznacza: - u wszystkich eukariontów: → kompartment zawierający DNA w formie chromosomów, oddzielony od cytoplazmy porowatą błoną jądrową utworzoną raczej z siateczki śródplazmatycznej szorstkiej. J.k. pełni nadrzędną funkcję wobec wszystkich pozostałych obszarów komórki; na jego obszarze zachodzi między innymi synteza kwasów rybonukleinowych (→ transkrypcja). J.k. istnieje poprzez większą część cyklu życiowego komórki; błona jądrowa zanika pod koniec profazy → mitozy albo → mejozy, a ulega odtworzeniu w telofazie.

Czym jest JˇDRO KOMÓRKOWE znaczenie na Słownik na J .