KATION

Czy pomocne?

Co to jest KATION

Definicja z ang. CATION, z niem. Kation.

Co oznacza: - jon nieujemny; na przykład K+, Ca2+, Fe3+. Zobacz anion.

Co znaczy KATION na Słownik na K .