KOJARZENIE WSOBNE

Czy pomocne?

Co to jest KOJARZENIE WSOBNE

Definicja z ang. Inbreeding, z niem. Inzucht.

Co oznacza: - mechanizm, gdzie kojarzące się osobniki są ze sobą bliżej spokrewnione niż losowo wybrani przedstawiciele danej populacji. K.w. prowadzi do pomniejszenia zmienności populacji, a w skrajnej sytuacji do homozygotyczności (→ wsobna hodowla).

Co znaczy KOJARZENIE WSOBNE na Słownik na K .