kolchicyna co to znaczy
Czym jest KOLCHICYNA. Medycyna zaburzenie struktury mikrotubul, a tym samym dezorganizację.

Czy pomocne?

Co to jest KOLCHICYNA

Definicja z ang. colchicine, z niem. Colchicin.

Co oznacza: - alkaloid hamujący podział jądra komórkowego przez zaburzenie struktury mikrotubul, a tym samym dezorganizację wrzeciona kariokinetycznego w metafazie; nie oddziałuje na replikację i dlatego jest używana do poliploidyzacji komórek roślinnych (→ endomitoza). W ten sposób wyprodukowano poliploidalne odmiany licznych roślin uprawnych. Otrzymywana z zimowitu jesiennego Colchicum autumnale.

Czym jest KOLCHICYNA znaczenie na Słownik na K .