komórka prokariotyczna co to znaczy
Czym jest KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA. Medycyna eukariotycznej nie zawiera kompartmentów; brak.

Czy pomocne?

Co to jest KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA

Definicja z ang. prokaryotic, z niem. prokaryotische.

Co oznacza: - komórki bakterii i sinic; w przeciwieństwie od komórki eukariotycznej nie zawiera kompartmentów; brak wyodrębnionego jądra komórkowego; kolista cząsteczka DNA zwana → genoforem nie jest oddzielona od cytoplazmy. Wewnętrzny mechanizm błon jest reprezentowany poprzez → mezosomy i, u form fotosyntetyzujących, poprzez → tylakoidy, na których osadzone są cząsteczki barwników asymilacyjnych; brak plastydów i mitochondriów. Rybosomy są luźno rozproszone w cytoplazmie, mniejsze niż w cytoplazmie komórki eukariotycznej, z kolei podobne do rybosomów zawartych w jej plastydach i mitochondriach. Zewnątrzkomórkowa otoczka ma inny skład i strukturę niż u roślin i grzybów. K.p. są mniejsze od eukariotycznych (na ogół poniżej 2-3 mm długości). Podział komórki następuje poprzez przewężenie.

Czym jest KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA znaczenie na Słownik na K .