KOMÓRKI OKŁADZINOWE

Czy pomocne?

Co to jest KOMÓRKI OKŁADZINOWE

Definicja z ang. CELL LINING, z niem. CELL LINING.

Co oznacza: - komórki tworzące zewnętrzną warstwę śluzówki żołądka, położone w zagłębieniach błony śluzowej (dołkach żołądkowych). Wydzielają ogromne ilości kwasu solnego, przy udziale enzymu → anhydrazy węglanowej pompującej protony do światła żołądka.

Co znaczy KOMÓRKI OKŁADZINOWE na Słownik na K .