kręgowców układ krwionośny co to znaczy
Czym jest KRWIONOŚNY UKŁAD KRĘGOWCÓW. Medycyna wodnych gromad kręgowców oddychających skrzelami.

Czy pomocne?

Co to jest KRWIONOŚNY UKŁAD KRĘGOWCÓW

Definicja z ang. BLOOD SYSTEM vertebrates, z niem. Wirbeltiere BLOOD SYSTEM.

Co oznacza: - układ, gdzie serce leży po brzusznej stronie ciała. U wodnych gromad kręgowców oddychających skrzelami występuje serce o jednym przedsionku i jednej komorze; krew dopływająca do serca jest odtleniona (dlatego mówi się o sercu żylnym). U ryb chrzęstnoszkieletowych serce złożona jest z zatoki żylnej, przedsionka, komory i stożka tętniczego; zaopatrzone jest w zastawki uniemożliwiające cofanie się krwi. Ze stożka tętniczego wybiega aorta rozgałęziająca się na 5 par tętnic skrzelowych doprowadzających. Ze skrzeli utlenowana krew wypływa 5 parami tętnic skrzelowych do tętnic głowowych i aorty grzbietowej; po oddaniu tlenu w narządach wewnętrznych krew przechodzi w mechanizm żył jarzmowych i żył głównych, łączących się w parę przewodów Cuviera wpadających do zatoki żylnej. U ryb kostnoszkieletowych występują tylko 4 pary tętnic skrzelowych (a więc łuków aorty), a stożek tętniczy jest silnie zredukowany i zastąpiony poprzez opuszkę tętniczą (odcinek aorty, a nie serca). U płazów serce złożona jest z dwóch przedsionków i komory i zatoki żylnej i stożka tętniczego, od którego odchodzi pień tętniczy rozgałęziony na 3 pary łuków tętniczych. Pierwsza para (tętnice głowowe) jest homologiczna I parze tętnic skrzelowych ryb; druga para, zasilająca narządy wewnętrzne, jest homologiczna II parze tętnic skrzelowych, z kolei trzecia para, tworząca tętnice płucne, od których odchodzą także tętnice skórne, jest homologiczna IV parze tętnic skrzelowych. Do prawego przedsionka serca uchodzą żyły z większości narządów wewnętrznych (prócz płuc), niosące krew odtlenowaną; do żył głównych dochodzą jednak również żyły skórne niosące krew utlenowaną; do lewego przedsionka dochodzi żyła płucna niosąca krew utlenowaną; w komorze zachodzi tylko częściowe wymieszanie krwi; najsilniej utlenowana krew jest tłoczona do głowy, najsłabiej utlenowana - do płuc. W ten sposób wytwarzają się dwa obiegi krwi - spory: serce?ciało?serce i mały: serce?płuca?serce. U gadów w komorze serca występuje częściowa przegroda i krew z obu obiegów ulega częściowemu wymieszaniu; pełna przegroda występuje u krokodyli, lecz krew częściowo miesza się w zachowanym połączeniu pomiędzy prawym i lewym łukiem aorty. U gadów i ptaków następuje pełne rozdzielenie małego i dużego obiegu krwi, gdyż serce złożona jest z dwóch przedsionków i dwóch kompletnie rozdzielonych komór. W aorcie nie następuje mieszanie krwi, gdyż zachowany jest tylko jeden z jej łuków (u ptaków - prawy, u ssaków - lewy). Odtlenowana krew zbiera się w żyły uchodzące do prawego przedsionka, stamtąd jest tłoczona do prawej komory i dalej tętnicą płucną do płuc. Stamtąd utlenowana krew przechodzi żyłą płucną do lewego przedsionka i tłoczona jest przez lewą komorę do aorty. Zobacz także krwionośny układ.

Czym jest KRWIONOŚNY UKŁAD KRĘGOWCÓW znaczenie na Słownik na K .