MEROKRYNOWY GRUCZOŁ

Czy pomocne?

Co to jest MEROKRYNOWY GRUCZOŁ

Definicja z ang. MEROKRYNOWY gland, z niem. MEROKRYNOWY Drüse.

Co oznacza: - gruczoł, który wydziela substancje bez uszkodzenia komórki; na przykład gruczoł potowy, przysadka mózgowa; wydzielanie może odbywać się nieprzerwanie; przykładem m.g. są u roślin komórki tworzące tak zwany epitel gruczołowy, na przykład w przewodach żywicznych.

Co znaczy MEROKRYNOWY GRUCZOŁ na Słownik na M .