mięczaki co to znaczy
Czym jest MIĘCZAKI. Medycyna niesegmentowanym ciele, dzielącym się na głowę, wór trzewiowy i nogę.

Czy pomocne?

Co to jest MIĘCZAKI

Definicja z ang. MOLLUSCS, z niem. MUSCHELN.

Co oznacza: (Mollusca) - typ zwierząt wtórnojamowych, pierwoustych, o niesegmentowanym ciele, dzielącym się na głowę, wór trzewiowy i nogę; ciało jest miękkie, pokryte płaszczem, którego produktem jest muszla; dwubocznie symetryczne (wyjątek - ślimaki). Rozmnażanie wyłącznie płciowe; układ krwionośny otwarty; układ wydalniczy wywodzi się z typu metanefrydialnego; rozwój prosty albo z przeobrażeniem; ponad 150 tys. gatunków zgrupowanych w 7 gromad: bezpłytkowce (Aplacophora), jednopłytkowce (Monoplacophora), chitony (Polyplacophora ), ślimaki (Gastropoda), łódkonogi (Scaphopoda), małże (Lamellibranchia) i głowonogi (Cephalopoda).

Czym jest MIĘCZAKI znaczenie na Słownik na M .