MIELINOWA OSŁONKA

Czy pomocne?

Co to jest MIELINOWA OSŁONKA

Definicja z ang. myelin sheath, z niem. Myelinscheide.

Co oznacza: - w obwodowym układzie nerwowym: osłonka otaczająca → akson komórki nerwowej; jest utworzona poprzez wypustki komórek Schwanna wielokrotnie owinięte wokół aksonu. Krótkie odcinki położone pomiędzy komórkami Schwanna, pozbawione osłonki, noszą nazwę przewężeń Ranviera. Akson otoczony m.o. nazywany jest włóknem rdzennym.

Co znaczy MIELINOWA OSŁONKA na Słownik na M .