MIMIKRA

Czy pomocne?

Co to jest MIMIKRA

Definicja z ang. mimicry, z niem. Mimikry.

Co oznacza: - upodabnianie się zwierząt bezbronnych do gatunków drapieżnych lub mających przystosowania obronne, na przykład trujących albo jadowitych (bezbronna mucha gnojka przypomina kształtem i barwą osę).

Co znaczy MIMIKRA na Słownik na M .