mózg co to znaczy
Czym jest MÓZG. Medycyna tkanki nerwowej, zlokalizowane w głowie albo w części ciała jej.

Czy pomocne?

Co to jest MÓZG

Definicja z ang. BRAIN, z niem. BRAIN.

Co oznacza: - u wszystkich trójwarstwowców: największe zgrupowanie tkanki nerwowej, zlokalizowane w głowie albo w części ciała jej odpowiadającej (gdy głowa nie występuje). Koordynuje funkcje życiowe całego organizmu. Może mieć postać nieskomplikowanego zwoju mózgowego (parzystego albo nieparzystego), na przykład u robaków płaskich i obłych. W obrębie m. pierścienic można wyróżnić odcinek przedni (protocerebrum) i tylny (deutocerebrum). U niektórych stawonogów i głowonogów ma skomplikowaną budowę, złożona jest z trzech odcinków i da się w nim wyróżnić między innymi okolice kojarzeniowe. W najwyższym stopniu skomplikowana jest budowa m. u kręgowców. W rozwoju zarodkowym powstaje z trzech zawiązków: przodomózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia, różnicujących się w procesie neurulacji z przedniego odcinka cewki nerwowej. W dalszym rozwoju pierwszy i trzeci zawiązek podzielone są na dwa, na skutek czego powstaje pięć pęcherzyków mózgowych: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeniomózgowie. Komory m. powstałe w poszczególnych pęcherzykach są wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym. Z kresomózgowia rozwijają się półkule mózgowe, pokryte korą mózgową zawierającą ośrodki kojarzeniowe. Intensywny rozwój kory mózgowej w ewolucji zwierząt i jej pofałdowanie wiąże się ze wzrostem inteligencji. W kresomózgowiu znajduje się również nadrzędny ośrodek węchu. Z międzymózgowia powstaje szyszynka, część nerwowa przysadki, siatkówka oka i nerwy wzrokowe; ten odcinek m. reguluje funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego i wydzielanie wewnętrzne. Z śródmózgowia powstają ośrodki nerwowe wzroku i słuchu podporządkowane ośrodkom korowym, z tyłomózgowia móżdżek odpowiadający między innymi za koordynację ruchową i kontrolę równowagi, i most, a więc zespół włókien wchodzący w skład rdzenia przedłużonego; z rdzeniomózgowia powstaje rdzeń przedłużony, zawierający ośrodki sterujące czynnościami odruchowymi. M. człowieka waży ok. 1400 g; poczynając od mniej więcej 20 roku życia, jego masa stopniowo minimalizuje się.

Czym jest MÓZG znaczenie na Słownik na M .