płazy co to znaczy
Czym jest PŁAZY. Medycyna odbywające rozród w wodzie; zapłodnienie zewnętrzne; błony płodowe nie.

Czy pomocne?

Co to jest PŁAZY

Definicja z ang. Amphibians, z niem. Amphibien.

Co oznacza: (Amphibia) - czworonożne, zmiennocieplne kręgowce odbywające rozród w wodzie; zapłodnienie zewnętrzne; błony płodowe nie występują. Powiązane z wodami słodkimi; w morzach nie występują. Rozdzielnopłciowe; jajorodne albo żyworodne. Rozwój zwykle z przeobrażeniem; larwy (kijanki) są organizmami wodnymi. Szkielet p. jest częściowo skostniały, z wyodrębnionym pasem barkowym i pasem miednicowym. Ciało pokryte wilgotną skórą biorąca udział w oddychaniu i zawierającą liczne gruczoły. Płuca workowate, słabo pofałdowane. Serce zbudowane z zatoki żylnej, dwóch przedsionków, komory i stożka tętniczego. Układy: pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy kończą się kloaką. P. dzieli się na trzy grupy: ogoniaste (na przykład traszki i salamandry), bezogonowe (żaby, ropuchy, kumaki i rzekotki) i beznogie (tylko w państwach tropikalnych). P. powstały z ryb trzonopłetwych około 400 mln lat temu (dolny dewon).

Czym jest PŁAZY znaczenie na Słownik na P .