bezkręgowców układ pokarmowy co to znaczy
Czym jest POKARMOWY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW. Medycyna trawienia pokarmu. W początkowych odcinkach układu.

Czy pomocne?

Co to jest POKARMOWY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW

Definicja z ang. DIGESTIVE SYSTEM INVERTEBRATES, z niem. VERDAUUNGSSYSTEM INVERTEBRATES.

Co oznacza: - mechanizm narządów służących zwierzęciu do pobierania i trawienia pokarmu. W początkowych odcinkach układu pokarmowego odczyn jego zawartości jest kwaśny, w dalszych - zasadowy. U → pierwotniaków przykładem układu pokarmowego są wodniczki trawienne powstające z powodu → fagocytozy i → pinocytozy. U → gąbek układ pokarmowy nie występuje; pokarm jest unoszony poprzez wodę krążącą w jamie paragastralnej i komorach ściany ciała, i wychwytywany poprzez → choanocyty; trawienie jest wewnątrzkomórkowe. U jamochłonów i wszystkich pozostałych typów zwierząt tkankowych występuje układ pokarmowy, rozwojowo związany z → prajelitem, jedynie odcinki w pobliżu otworu gębowego i odbytowego mają pochodzenie ektodermalne (podobnie jest u kręgowców). U → jamochłonów układ pokarmowy ma postać jamy chłonąco?trawiącej, u niektórych form poprzegradzanej albo rozgałęzionej; trawienie ma charakter mieszany - jest częściowo wewnątrzkomórkowe, a częściowo zewnątrzkomórkowe. U wszystkich pozostałych zwierząt pokarm jest trawiony zewnątrzkomórkowo. U → płazińców występuje układ pokarmowy zbudowany z otworu gębowego i jelita; dla powiększenia powierzchni wchłaniania jelito jest regularnie silnie porozgałęziane (jedynie u → tasiemców układ pokarmowy zanikł w związku z pobieraniem pokarmu już strawionego). U → obleńców jest prostą rurą; zaczyna się otworem gębowym, kończy - otworem odbytowym. U → pierścienic może być zróżnicowany na żołądek i jelito; mogą występować uchyłki zwiększające powierzchnię chłonną (dżdżownica) lub magazynujące pokarm (→ pijawki); pojawiają się gruczoły dodatkowe, na przykład gruczoły wapienne u dżdżownic, pozwalające zobojętnić kwaśną treść pokarmową. U → stawonogów układ pokarmowy jest zróżnicowany na gardziel, przełyk, żołądek i jelito, i zaopatrzony w gruczoły ślinowe i wątrobę albo trzustkowątrobę. Może on tworzyć prostą rurę, ale jelito może tworzyć w odwłoku liczne skręty. U → mięczaków budowa układu pokarmowego jest podobna jak u stawonogów; jest on dłuższy od ciała. Występuje dodatkowe urządzenie do rozdrabniania pokarmu - tarka. U → szkarłupni budowa układu pokarmowego jest bardzo różnorodna; z reguły występuje krótki przełyk prowadzący do żołądka, od którego odchodzi skręcone jelito; występują gruczoły dodatkowe. Przełyk może być zaopatrzony w aparat żujący (→ latarnia Arystotelesa). Promienista symetria ciała szkarłupni ma odzwierciedlenie w budowie układu pokarmowego: żołądek ma promieniście rozmieszczone odgałęzienia, mogące wnikać do ramion. Otwór odbytowy najczęściej występuje (wyjątek - wężowidła). U szkarłupni, podobnie jak u strunowców, otwór odbytowy wczesnego zarodka albo larwy staje się definitywnym otworem gębowym.

Czym jest POKARMOWY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW znaczenie na Słownik na P .