rasa co to znaczy
Czym jest RASA. Medycyna populacją albo zespołem populacji. Charakteryzuje się określoną częstością.

Czy pomocne?

Co to jest RASA

Definicja z ang. RACE, z niem. RACE.

Co oznacza: - jednostka systematyczna w obrębie → gatunku; jest populacją albo zespołem populacji. Charakteryzuje się określoną częstością → alleli lub cechami budowy chromosomów, które odróżniają ją od innych zaznaczonych grup w obrębie gatunku albo podgatunku. Regularnie jednak termin r. jest wykorzystywany w tym samym znaczeniu co podgatunek. Każda r. jest zdolna do krzyżowania się z innymi r. tego samego gatunku. R. mogą stać się odrębnymi gatunkami w wyniku stworzenia → izolacji rozrodczej.

Czym jest RASA znaczenie na Słownik na R .