scale coma glasgow co to znaczy
Co znaczy Glasgow Coma Scale. Czym jest jest stosowana w medycynie w celu oceny poziomu.

Czy pomocne?

Definicja Glasgow Coma Scale

Definicja z ang. Glasgow Coma Scale, z niem. Glasgow Coma Scale.

Co to znaczy: Skala Glasgow (z angielskiego: Glasgow Coma Scale – GCS) jest stosowana w medycynie w celu oceny poziomu przytomności. Początkowo wprowadzono ją w celu umożliwienia szybkiej oceny stanu pacjentów po urazie głowy i wstępnego ustalenia rokowania. Aktualnie jest powszechnie wykorzystywana zarówno w medycynie ratunkowej, jak i do śledzenia zmian poziomu przytomności pacjentów w momencie leczenia.
dotyczy jedynie osób trzeźwych,
stan nieprzytomności występuje <8 pkt,
najniższa wartość wynosi 3pkt,
najwyższa wartość wynosi 15pkt,
Ocenie podlega:
* Otwieranie oczu
o 4 punkty – spontaniczne
o 3 punkty – na polecenie
o 2 punkty – na bodźce bólowe
o 1 pkt. – nie otwiera oczu
* Kontakt słowny:
o 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent ukierunkowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
o 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
o 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat albo krzyk
o 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
o 1 pkt. – bez reakcji
* Reakcja ruchowa:
o 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
o 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
o 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
o 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
o 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (przywiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
o 1 pkt. – bez reakcji
Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, lecz należy zaznaczyć z jakich składowych powstał rezultat (na przykład GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).
Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności najczęściej dzieli się na:
* GCS 13–15 – łagodne
* GCS 9–12 – umiarkowane
* GCS 6–8 – brak przytomności
* GCS 5 – odkorowanie
* GCS 4 – odmóżdżenie
* GCS 3 – śmierć mózgowa
Należy uwzględnić sytuacje, gdzie ocena w skali Glasgow jest utrudniona. Do najczęstszych należą: intubacja dotchawicza – pacjent przytomny nie toleruje rurki intubacyjnej, a rezultat GCS ≤ 8 stanowi wskazanie do intubacji; niedowład albo porażenie – pacjent nie porusza się z innego powodu. Skala Glasgow może być wykorzystywana u dzieci, które już dobrze mówią, jest to od 4 roku życia. U mniejszych dzieci stosuje się Pediatryczna Skala Glasgow.

Czym jest Glasgow Coma Scale znaczenie w Słownik na G .