pomoc pierwsza co to znaczy
Co znaczy Pierwsza Pomoc. Czym jest przywrócenie krążenia,oddychania,przytomności, resuscytacja.

Czy pomocne?

Definicja Pierwsza Pomoc

Definicja z ang. First aid, z niem. Erste-Hilfe.

Co to znaczy: http://www.prc.krakow.pl/wyty/wyt2005.html
reanimacja - przywrócenie krążenia,oddychania,przytomności,
resuscytacja - przywrócenie krążenia,oddychania,
Złota Godzina - 85% szans na przeżycie pośród chorych,którzy w ciągu godziny od chwili wystąpienia urazu znajdą się na sali operacyjnej,
Platynowe 10 Min. - czas pozostający po dotarciu na miejsce,badaniu chorego i przetransportowaniu do szpitala,
Ocena Miejsca Wypadku:
ewentualne zagrożenia /ogień,lód,niebezpieczeństwo zawalenia,prąd/,
kontakt z płynami ustrojowymi /rękawiczki,maski twarzowe,okulary/,
liczba poszkodowanych,
potrzebny sprzęt,
powód wypadku,
człowiek nieprzytomny - wymaga zapewnienia drożności dróg oddechowych,
człowiek nieprzytomny,bez oddechu - stan taki może trwać 2-4minuty,wymaga sztucznego oddychania i zapewnienia drożności dróg oddechowych,
człowiek nieprzytomny,bez oddechu,bez krążenia - stan taki może trwać 2-4minuty,wymaga sztucznego oddychania,masażu serca,zapewnienia drożności dróg oddechowych,
Lista treści
1 Airway
2 Breathing
3 Circulation
4 Defibrilation
5 Evacuation
6 Śmierć
Airway
potrząśnięcie leżącym pacjentem za ramiona /ostrożnie na reakcje/, zadanie kilku pytań,
pochylenie się nad twarzą pacjenta,odchylenie głowy prawą dłonią za żuchwę z przedramieniem opartym na czole, lewą ręką badającą tętno na tętnicy szyjnej, wzrokiem skierowanym na klatkę piersiową,
wyjątek stanowią podejrzenia wystąpienia urazu kręgosłupa szyjnego /wypadek komunikacyjny,upadek z wysokości/ uniesienie kąta żuchwy do wysunięcia zębów dolnych przed górne /manewr Eschmarka/,
usuwanie z j. ustnej ciał obcych /wymioty,protezy,złamane zęby,wodorosty/,
intubacja->konikotomia->tracheostomia,
między brakiem oddechu a zatrzymaniem krążenia może minąć 2-4 minuty
po stwierdzeniu zatrzymania krążenia, wezwanie karetki pogotowia, rozcięcie ubrań na klatce piersiowej, przystąpienie do resuscytacji,
jeżeli oddech jest zachowany, wezwanie pomocy, pozycja poczna ustalona, zapewnienie drożności dróg oddechowych,
rodzaje niedrożności:
wysoka i niska,
częściowa i całkowita,
wdechowa i wydechowa,
mechaniczna i czynnościowa,
powody niedrożności:
opadanie żuchwy,
zapadanie się języka,
treść żołądka,
obecność wydzielin,
ciała obce,
Breathing
rozpoczęcie resuscytacji od dwóch wydechów aż do lekkiego uniesienia się klatki piersiowej pacjenta,
wyjątkowo można wykonać jedynie reanimację,

jeżeli nie zamierza się podjąć sztucznego oddychania. ucisk klatki piersiowej pobudzi w niewielkim stopniu wymianę gazową.
Circulation
zgniatanie serca

między mostkiem a kręgosłupem ma na celu wyciskanie krwi z serca.
nasadę dłoni przykłada się w połowie mostka na wysokości linii międzysutkowej i wykonuje w równym tempie 30 uciśnięć bez odrywania rąk, przy głębokości 4-5cm. stosunek czasu akcji do czasu relaksacji powinien wynosić 1:1. istotne jest wykonanie 100-120 uciśnięć (głośne liczenie (1 i 2 i"). reanimację wykonuje się aż do zmęczenia wszystkich ratowników, przybycia karetki,
miarą skuteczności pośredniego masażu serca jest obecność tętna na dużych tętnicach /szyjna,udowa/ w momencie jego wykonywania,


powody sercowe:
migotanie komór,
zatrzymanie serca,
zespół słabego serca,
Defibrilation
AED
cykl reanimacyjny: 30/2->defibrylacja->adrenalina
Evacuation
transport do szpitala
Śmierć
kliniczna->biologiczna->osobnicza /nieodwracalne niedotlenienie kory mózgowej/

Czym jest Pierwsza Pomoc znaczenie w Słownik na P .