kostny wiek co to znaczy
Co znaczy Wiek Kostny. Czym jest jest określany na podstawie porównania zdjęć rtg nadgarstka i.

Czy pomocne?

Definicja Wiek Kostny

Definicja z ang. Bone age, z niem. Knochenalter.

Co to znaczy: to jest stan rozwoju kości w stosunku do wieku metrykalnego. jest określany na podstawie porównania zdjęć rtg nadgarstka i nasad kości przedramienia pacjenta /punkty kostnienia/ z atlasem radiologicznym. jeśli rozwój nadgarstka przebiega zgodnie ze wzorcem, rozwój całego układu kostnego jest także poprawny. w razie rozbieżności między wiekiem kostnym a metrykalnym, oblicza się wiek zębowy.
wiek kostny jest ważniejszy niż wiek metrykalny i to on decyduje o momencie rozpoczęcia i zakończenia leczenia.
porównuje się liczba punktów kostnienia,kolejność ich pojawiania się,stopień kostnienia,
metada ta jest efektywna w okresie od urodzenia aż do 16-20 roku życia,
atlas międzynarodowy:Todd-Flory-Rotsch,
atlas polski:Kopczyńska-Sikorska,
jeżeli pacjent ma 12lat to jego wiek kostny wynosi 10lat /wiek kalendarzowy*0,8=wiek kostny/
edit
This is the html version of the file http://scapula.pl/katalog/PAM%20-%20Stomatologia/Radiologia/Wiek%20zebowy,%20wady%20gnatyczne,%20fazy%20rozwoju.ppt.
G o o g l e automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:u1gB5zYUJ2AJ:scapula.pl/katalog/PAM%2520-%2520Stomatologia/Radiologia/Wiek%2520zebowy,%2520wady%2520gnatyczne,%252000fazy%2520rozwoju.ppt+site:scapula.pl+filetype:ppt&hl=en&ct=clnk&cd=49&gl=us&client=firefox-a
Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
Wiek kostny, wady gnatyczne, 0000fazy rozwoju twarzoczaszki. Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej
Określanie wieku rozwojowego * Wiek kostny (dojrzałość szkieletowa)
* Wiek zębowy (dojrzałość zębowa )
Wiek kostny Dojrzewanie kośćca rozpoczyna się w 6 tygodniu życia zarodkowego i trwa do 25 roku życia. Wiek kostny Oceniany jest na podstawie zdjęcia rentgenowskiego nadgarstka. Zdjęcie to wykonywane jest w pozycji siedzącej badanego. Lewą dłoń układa się na kasecie powierzchnią grzbietową skierowaną ku górze w taki sposób by oś długa środkowego palca znajdowała się na linii prostej z osią długą przedramienia
Wiek kostny W okresie życia płodowego powstają jądra kostnienia nazywane PIERWOTNYMI PUNKTAMI KOSTNIENIA, z kolei po urodzeniu powstają jadra kostnienia nazywane WTÓRNYMI PUNKTAMI KOSTNIENIA.
Wiek kostny * W ocenie wieku kostnego uwzględnia się:
* występowanie wtórnych punktów kostnienia
* zmiany wielkości i kształtu wtórnych punktów kostnienia
* szerokość chrząstki przynasadowej
* stopień zespolenia trzonów z nasadami
Wiek kostny * Kolejność oceny:
1.Punkty kostnienia nasad kości:
- promieniowej
- łokciowej
2. Punkty kostnienia kości nadgarstka wg kolejności występowania
* kość główkowa
* Kość haczykowata
* Kość trójgraniasta
* Kość księżycowata
* Kość łódeczkowata
* Kość czworoboczna większa
* Kość czworoboczna mniejsza
* Kość grochowata
Wiek kostny * Kolejność oceny:
3.Punkty kostnienia nasad kości śródręcza:
- Nasada I kości śródręcza :
* nasada II, III, IV, V kości śródręcza
4.Punkty kostnienia nasad wszystkich paliczków:
* Nasada paliczka bliższego kciuka
* Nasady paliczków bliższych II, III, IV, V palca
* Nasady paliczków środkowych II, III, IV, V palca
* Nasada paliczka dalszego kciuka
* Nasady paliczków dalszych II, III, IV, V palca
Wiek kostny * Wiek kośćca:
noworodek
1.Punkty kostnienia nasad kości: promieniowej, łokciowej, nadgarstka, śródręcza, palców ręki nie są jeszcze widoczne
Wiek kostny * Wiek kośćca:
3 miesiące
1.Punkty kostnienia nasad kości promieniowej i łokciowej nie są widoczne
2.Punkty kostnienia kości główkowatej i haczykowatej widoczne
3.Punkty kostnienia nasad kości śródręcza nie są jeszcze widoczne
4.Punkty kostnienia nasad wszystkich kości palców nie są jeszcze widoczne
Wiek kostny * Wiek kośćca :
6 miesięcy
1.Punkty kostnienia nasad kości promieniowej i łokciowej nie są widoczne
2.Widoczny przyrost i zaokrąglenie kształtu punktów kostnienia kości główkowatej i haczykowatej
3.Punkty kostnienia nasad kości śródręcza i palców nie są jeszcze widoczne Wiek kostny * Wiek kośćca:
9 miesięcy
1.Punkty kostnienia nasad kości promieniowej i łokciowej nie są widoczne
2.Widoczny rozrost i zmiana kształtu punktów kostnienia kości główkowatej i haczykowatej
3.Punkty kostnienia nasad kości śródręcza i palców nie są jeszcze widoczne Wiek kostny * Wiek kośćca:
1 rok
1.pkt. kostnienia nasady kości promieniowej jest widoczny
2.Punkty kostnienia kości główkowatej i haczykowatej widoczne
3.Punkty kostnienia nasad kości śródręcza nie są jeszcze widoczne
4.Punkty kostnienia nasad paliczków bliższych II, III, IV, V palca są widoczne Wiek kostny * Wiek kośćca:
1 rok 6 miesięcy
1.Rozrost punktu kostnienia nasady kości promieniowej
2.Punkty kostnienia nasad kości śródręcza nie są jeszcze widoczne
3.Punkty kostnienia nasad paliczków bliższych II, III, IV, V palca są widoczne
4..pkt. kostnienia nasady paliczka dalszego kciuka widoczny Wiek kostny * Wiek kośćca:
2 lata
1.Dalszy rozrost punktu kostnienia nasady kości promieniowej
2.Dalszy rozrost punktu kostnienia kości główkowatej i haczykowatej
3.Punkty kostnienia nasad II, III, IV, V kości śródręcza widoczne
4.Rozrost punktów kostnienia nasad paliczków bliższych II, III, IV, V palca
5.Punkty kostnienia nasad paliczków środkowych II, III, IV, V palca są widoczne
6...pkt. kostnienia nasady paliczka dalszego kciuka wyraźnie widoczny
7.Punkty kostnienia paliczków dalszych II, III, IV, V palca widoczne Wiek kostny * Wiek kośćca:
2 lata 6 miesięcy
1....pkt. kostnienia nasady I kości śródręcza widoczny
2.....pkt. kostnienia nasady paliczka bliższego kciuka uwidocznił się
3.Punkty kostnienia nasad paliczków dalszych II, III, IV, V palca widoczne Wiek kostny * Wiek kośćca:
3 lata Wiek kostny * Wiek kośćca:
3 lata 6 miesięcy Wiek kostny * Wiek kośćca:
4 lata Wiek kostny * Wiek kośćca:
4 lata 6 miesięcy Wiek kostny * Wiek kośćca:
5 lat Wiek kostny * Wiek kośćca:
5 lat 6 miesięcy
Wiek kostny * Wiek kośćca: 6 lat
Wiek kostny * Wiek kośćca: 7 lat
Wiek kostny * Wiek kośćca:
8 lat Wiek kostny * Wiek kośćca:
9lat Wiek kostny * Wiek kośćca :
10 lat
Wiek kostny * Wiek kośćca :
18 lat
Rozwój twarzoczaszki * Trzy rodzaje wzrostu kości czaszki
* Wytwarzanie kości na podłożu chrzęstnym (kostnienie śródchrzęstne i okołochrzęstne)-należą tu chrząstkozrosty podstawy czaszki
* Wytwarzanie kości na podłożu łącznotkankowym (poprzez odkładanie i resorpcję)- przyrost kości powstającej pod powierzchnią okostnej i śródkostnej
* - przyrost kości w szwach- odkładanie kości na powierzchniach sąsiadujących kości
Rozwój twarzoczaszki - przyrost podstawy czaszki * - przyrost środkowego dołu czaszki wpływa na żuchwę z racji na połączenie (poprzez staw skroniowo-żuchwowy
* - przyrost w obrębie chrząstkozrostu klinowo-potylicznego prowadzi do wydłużenia podstawy czaszki-powiększa się przestrzeń gardła, czaszka przemieszcza się naprzód, --powiększa się przednio-tylni wymiar gałęzi żuchwy
Rozwój twarzoczaszki - przyrost szczęki * Dzieje się w jej tylnej i górnej części co prowadzi do powiększenia jej wymiarów pionowego i przednio-tylnego (oddalanie się szczęki w dół i naprzód wobec podstawy części mózgowej czaszki
Rozwój twarzoczaszki - przyrost żuchwy
* Dzieje się raczej do tyłu
* W najwyższym stopniu aktywny - przyrost ma miejsce w obrębie tylnego brzegu gałęzi żuchwy, wyrostka kłykciowego, dziobiastego i wyrostka zębodołowego
Telerentgenogram głowy-zdjęcie cefalometryczne * Zdjęcie wykonywane w znacznym oddaleniu lampy od pacjenta i błony rentgenowskiej umieszczonej w kasecie - od 1,5m do 4m
* Oddalenie lampy skutkuje maksymalnie wyeliminowanie promieniowania rozproszonego
Telerentgenogram głowy * W trakcie zdjęcia głowa jest umieszczona w specjalnym cefalostacie , tak by płaszczyzna strzałkowa była prostopadła a frankfurcka równoległa do poziomu.
* Przy wykonywaniu zdjęcia płaszczyzna strzałkowa powinna być równoległa do kasety a prostopadła do promienia głównego
Telerentgenogram głowy Wykorzystanie: * Do badania wzrostu części twarzowej czaszki i rozwoju uzębienia
* Do diagnostyki zaburzeń szczękowo-twarzowych-zgryzowych
* W planowaniu leczenia ortodontycznego i ocenie wyników postępowania leczniczego
Telerentgenogram
Telerentgenogram

Czym jest Wiek Kostny znaczenie w Słownik na W .