hodowla statyczna batch co to znaczy
Definicja hodowla statyczna (ang. batch culture, closed culture). Czym jest przez okreslony okres w.

Czy pomocne?

Definicja hodowla statyczna (ang. batch culture, closed culture)

Co znaczy:

Opis hasła
Namnażanie drobnoustrojow przez okreslony okres w stałych warunkach srodowiska w ograniczonej porcji pożywki. W pożywce takiej wyczerpują się stopniowo substancje odżywcze a akumulują produkty metabolizmu. W związku z takimi zmianami liczebnosC populacji drobnoustrojów, przedstawiana w postaci krzywej wzrostu (ang. growth curve), przebiega w kilku następujących po sobie fazach (ang. growth phases) - faza przygotowawcza (spoczynkowa, zastoju; ang. lag phase), faza intensywnych podziałów (logarytmiczna; ang. exponential phase, logarythmic phase, log phase), faza równowagi (stacjonarna, niezmienna; ang. stationary phzse) i faza zamierania (spadkowa; ang. death phase).

Czym jest hodowla statyczna (ang. batch culture, closed culture) znaczenie w Słownik na H .