integrins integryny co to znaczy
Definicja integryny (ang. integrins). Czym jest uczestniczące w adhezji komórek do podłoża. Jest co.

Czy pomocne?

Definicja integryny (ang. integrins)

Co znaczy:

Opis hasła
Transmembranowe białka, uczestniczące w adhezji komórek do podłoża. Jest co najmniej 20 podtypów integryn o określonej swoistości. Są heterodimerami podjednostek a i b. Pozakomórkowe domeny obu podjednostek wiążą białka macierzy pozakomórkowej, m.in. fibronektynę i lamininę. Cytoplazmatyczna domena podjednostki b łączy się z białkami ognisk (płytek) adhezyjnych (taliną, FAK), a za ich pośrednictwem - z cytoszkieletem. Integryny utrzymują komórkę w określonym położeniu, ułatwiają jej migrację, a także uczestniczą w przekazie sygnałów.

Czym jest Integrins Ang Integryny znaczenie w Słownik na I .