orexins oreksyny co to znaczy
Definicja oreksyny (ang. orexins). Czym jest Neuropeptydy produkowane w podwzgórzu; wyróżnia się.

Czy pomocne?

Definicja oreksyny (ang. orexins)

Co znaczy:

Skrót
OX; OX1;OX2

Opis hasła
Neuropeptydy produkowane w podwzgórzu; wyróżnia się oreksynę A i B.
Oreksyna A zbudowana jest z 33 aminokwasów (w tym cztery reszty cysteinowe), masa cząsteczkowa wynosi 3,5 kDa. Na końcu N cząsteczki znajduje się piroglutaminian, a na końcu C - grupa amidowa. Oreksyna B zbudowana jest z 28 aminokwasów, m.cz. 2,9 kDa. Jej sekwencja aminokwasowa jest w 46% homologiczna z sekwencją oreksyny A (na końcu C znajduje się również grupa amidowa). Oba neuropeptydy powstają w wyniku proteolizy tego samego prekursora - prepro-oreksyny.
Oreksyny nie wykazują strukturalnego podobieństwa do żadnej znanej grupy peptydów regulatorowych. Podobnie do neuropeptydu Y regulują spożycie pokarmów, ale ich działanie jest słabsze.

patrz też: prepro-oreksyny, receptory oreksyn.

Czym jest Orexins Ang Oreksyny znaczenie w Słownik na O .