syntaza tlenku azotu nitric co to znaczy
Definicja syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase). Czym jest syntazy tlenku azotu [EC. 1.

Czy pomocne?

Definicja syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase)

Co znaczy SYNTAZA TLENKU AZOTU (ANG. NITRIC-OXIDE SYNTHASE):

Skrót polski
NOS

Opis hasła
Substratem syntazy tlenku azotu [EC. 1.14.13.39] jest L-arginina, a produktami tlenek azotu i L-cytrulina

Dotychczasowe badania pozwoliły częściowo zrozumieć niezwykły proces katalizy enzymatycznej i równocześnie rzuciły światło na przebieg reakcji transportu elektronów przez cytochrom P450. Ponadto uzyskano informacje na temat orientacji flawiny w stosunku do hemu w białku (1). Mechanizm tej przemiany zachodzi jako nietypowa pięcio-elektronowa reakcja oksydacyjno-redukcyjna, w której azot grupy guanidynowej (NG) argininy utleniany jest do NG-hydroksy-L-argininy. Następnie przekształca się w NG-hydroksy rodnik kationowy i spontanicznie rozkłada się do NO i cytruliny. Wyróżnia się dwa typy NOS. Aktywność katalityczna pierwszej postaci występującej w komórkach mózgu i w śródbłonku naczyń tętniczych zależy od stężenia jonów Ca2+ i kalmoduliny. Druga postać jest indukowana przez cytokininy i występuje w makrofagach. NOS wymagają NADPH i O2 jako ko-substratów. NOS izolowana z cytozolu komórek nerwowych mózgu świni jest dimerem (150-160 kDa). NOS z komórek nerwowych mózgu i makrofagów są cytosolowym białkiem o budowie dimeru, NOS z śródbłonka aorty jest związany z błoną cytoplazmatyczną.

Definicja Sekwencja Przerywnikowa (Ang. Intervening Sequence):
Co to jest Skrót polski IVS Opis hasła por. IS syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase) co znaczy.
Definicja Syntaza Ryboflawiny (Ang. Riboflavin Synthase):
Co to jest ryboflawiny (EC.2.5.1.9) katalizuje reakcję dysmutacji w której dwie cząsteczki 6,7-dimetylo-8-(D-rybityl)-lumazyny tworzą cząsteczkę ryboflawiny i piryminidionu. W jednej z tych trzech podjednostek syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase) krzyżówka.
Definicja Snurposomy (Ang. Snurposomes):
Co to jest najmniej trzy różne morfologicznie i biochemicznie ziarnistości jąder oocytów gadów (A,B,C). Zawierają jeden, lub więcej typów snRNA i związanych z nimi białek, czyli snRP (małe jądrowe syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase) co to jest.
Definicja Somatokrynina (Ang. Somatocrinin):
Co to jest Skrót polski GFR Opis hasła wydzielony z nowotworu wysepek trzustki. Jest to polipeptyd, składający się z 44 reszt aminokwasowych, wywołuje akromegalię, a in vitro uwalnia przysadkowy hormon wzrostu syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase) słownik.
Definicja Sztuczny Chromosom Drożdży (Ang. Yeast Artificial Chromosome):
Co to jest Skrót polski YAC syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase) czym jest.

Czym jest syntaza tlenku azotu (ang. nitric-oxide synthase) znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: