rekombinacja homologiczna co to znaczy
Definicja rekombinacja homologiczna RNA (ang. homologous RNA recombination). Czym jest jako.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja homologiczna RNA (ang. homologous RNA recombination)

Co znaczy:

Opis hasła
Rekombinację RNA określamy jako homologiczną, gdy uczestniczą w niej identyczne lub podobne cząsteczki RNA, a przeskok rekombinacyjny zachodzi pomiędzy dokładnie odpowiadającymi sobie nukleotydami. Tworzący się rekombinant zachowuje zatem sekwencję jak i organizację cząsteczek rodzicielskich (tzw. symetryczny przeskok rekombinacyjny). Określenie rekombinacji terminem homologiczna odnosi się więc zarówno do całych cząsteczek RNA jak i do sekwencji, w obrębie których obserwowany jest przeskok rekombinacyjny oraz do samej lokalizacji miejsca przeskoku.
W świetle obecnych badań wydaje się, iż w naturalnych warunkach jest to najczęściej zachodzący typ rekombinacji. Z ewolucyjnego punktu widzenia proces ten nie wydaje się mieć szczególnego znaczenia, może on jednak pełnić niezwykle istotną funkcję mechanizmu umożliwiającego naprawę uszkodzonych czy błędnie skopiowanych cząsteczek genomowych RNA.

patrz też: rekombinacja niehomologiczna RNA; nieprecyzyjna rekombinacja homologiczna RNA.

Czym jest rekombinacja homologiczna RNA (ang. homologous RNA recombination) znaczenie w Słownik na R .